FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Ouder FRITZ!OS installeren (downgrade)

Met het huidige FRITZ!OS stellen we nieuwe en verbeterde functies ter beschikking en bieden we een oplossing voor bekende problemen. Ook worden de beveiligingsfuncties continu aangepast en verbeterd, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige vereisten zodat je bent beschermd tegen nieuwe potentiële bedreigingen. Door gebruik te maken van het meest recente FRITZ!OS zorg je voor maximale veiligheid in je thuisnetwerk.

In principe is het mogelijk een oudere versie van FRITZ!OS te installeren (downgrade). We bevelen dit echter niet aan vanwege de genoemde redenen.

Belangrijk:Bij een downgrade worden de fabrieksinstellingen geladen, waardoor alle instellingen worden gewist.

Voorwaarden

 • Op de computer is Windows 10 / 8 / 7 geïnstalleerd.

1 Back-up maken van de gegevens van het interne geheugen

Het interne geheugen wordt gewist tijdens deze procedure. Maak daarom eerst een back-up van alle gegevens die je nog nodig hebt:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Storage (NAS)".
 3. Als de optie "Storage (NAS) enabled" is ingeschakeld, klik je op "Internal memory".
  • De inhoud van FRITZ!NAS wordt weergegeven.
 4. Zet een vinkje bij de mappen en bestanden waarvan je een back-up wilt maken en klik op "Download".
  • De gegevens worden nu gekopieerd naar de map die je hebt ingesteld voor downloads.

2 Herstelprogramma downloaden

 1. Open in een webbrowser https://service.avm.de/downloads/downgrade/.
 2. Navigeer naar de map die overeenkomt met je FRITZ!Box-model en vervolgens naar de map "other".

  Opmerking: de volledige naam van het model van je FRITZ!Box staat vermeld in de gebruikersinterface op de pagina "Overzicht" en tevens op de onderkant van het apparaat.

 3. Download het bestand met de bestandsextensie ".exe" naar de computer.

3 FRITZ!Box met de computer verbinden

 1. Gebruik de meegeleverde netwerkkabel om de computer rechtstreeks aan te sluiten op een LAN-poort van je FRITZ!Box.
 2. Verbreek alle andere verbindingen tussen de FRITZ!Box en netwerk- en USB-apparaten.

4 Firewalls uitschakelen

LET OP!Schakel de firewalls alleen uit om het herstelprogramma uit te voeren en schakel deze weer in voordat je verbinding maakt met internet. Deze programma's beschermen je computer tegen aanvallen vanaf internet en het uitvoeren van kwaadaardige programma's (bijvoorbeeld computervirussen).

 1. Verbreek de internetverbinding van de FRITZ!Box en maak pas weer verbinding wanneer de firewall is gestart.
 2. Stel alle firewalls op je computer (bijvoorbeeld ZoneAlarm, Norton Security) zodanig in, dat deze niet automatisch opnieuw worden ingeschakeld bij het opnieuw opstarten van de computer.
 3. Schakel alle firewalls uit.
 4. Schakel de Windows-firewall uit:

  Windows 10

  1. Klik in de taakbalk van Windows op "Start" en vervolgens op "Instellingen" .
  2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en Internet" en dan op "Windows Firewall".
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

  Windows 8

  1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + X in en klik op "Configuratiescherm" in het contextmenu.
  2. Selecteer "Systeem en beveiliging" en vervolgens "Windows Firewall".
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

  Windows 7

  1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
  2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op:" de optie "Categorie" ().
  3. Klik op "Systeem en beveiliging" en vervolgens op "Windows Firewall".
  4. Schakel de Windows-firewall uit.

5 Herstelprogramma uitvoeren

Bij een downgrade worden de fabrieksinstellingen geladen waardoor alle instellingen worden gewist. Hierbij wordt ook het draadloos netwerk uitgeschakeld, maar weer ingeschakeld nadat de internetverbinding weer tot stand is gebracht.

 1. Start het bestand "fritz.box_...recover-image.exe" en klik op "Verder".
 2. Volg de instructies.

  Opmerking:Het is geen fout als het programma de FRITZ!Box niet zoekt onder het IP-adres 192.168.178.1, maar onder een ander IP-adres. Het proces wordt hierdoor niet belemmerd.

 3. Als het programma een foutmelding weergeeft, bijvoorbeeld "Recovery failed due to an error", voer je het programma opnieuw uit. Als het herstellen na meerdere pogingen mislukt, voer je het herstelprogramma uit op een andere computer.
  • Als het programma de melding "Complete - FRITZ!Box successfully restored!" weergeeft, is het herstelproces met succes afgerond.

Nu kun je de internettoegangsgegevens invoeren en de FRITZ!Box opnieuw configureren. De draadloze functie wordt automatisch ingeschakeld nadat de FRITZ!Box de verbinding met internet tot stand heeft gebracht.