FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

USB-opslagapparaat configureren dat is verbonden met FRITZ!Box

Met de FRITZ!Box kun je verbonden USB-opslagapparaten gebruiken als centrale opslaglocatie in het thuisnetwerk ("Storage (NAS)"). Op die manier kunnen alle apparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk, zoals computers, smartphones en tablets, via een webbrowser en via het FTP-protocol toegang krijgen tot je bestanden (bijvoorbeeld via Windows Verkenner op een Windows-computer).

Daarnaast kun je veilig gedeeld internet instellen voor de opslag (NAS). Je hebt dan via internet altijd toegang tot de bestanden op het USB-opslagapparaat.

Vereisten / Beperkingen

 • Het USB-opslagapparaat moet zijn geformatteerd met het bestandssysteem NTFS, FAT/FAT32 of EXT2.

  Opmerking:Als het USB-opslagapparaat is geformatteerd met een ander bestandssysteem, kan het worden gebruikt met de FRITZ!Box via FRITZ!Box USB Remote Connection.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 Voorbereiding

USB Remote Connection uitschakelen voor USB-opslagapparaten in de FRITZ!Box

Je kunt niet met meerdere apparaten tegelijk toegang krijgen tot een USB-opslagapparaat dat is verbonden met de FRITZ!Box als het opslagapparaat is geconfigureerd voor gebruik door de software USB Remote Connection.

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "USB Devices" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "USB Remote Connection".
 4. Schakel de optie "USB storage media" uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

USB-opslagapparaat verbinden met de FRITZ!Box

 • Verbind het USB-opslagapparaat met een USB-poort op de FRITZ!Box.

  Belangrijk:Volgens de USB-specificaties mag het energieverbruik van een USB-apparaat niet meer bedragen dan 500 mA. Als het energieverbruik van het USB-opslagapparaat deze limiet overschrijdt, verbind je het met de FRITZ!Box via een USB-hub met eigen stroomtoevoer (actieve USB-hub). De fabrikant kan je informatie geven over het energieverbruik van je USB-opslagapparaat.

2 FRITZ!Box-gebruikers instellen

Voor toegang tot de inhoud van de opslag (NAS) heb je een gebruikersaccount met een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Je moet daarom een FRITZ!Box-gebruiker configureren in de FRITZ!Box:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "FRITZ!Box Users" in het menu "System".
 3. Klik op de knop "Edit" voor de gebruiker die toegang moet hebben tot de opslag (NAS),
  • of (als je nog geen FRITZ!Box-gebruikers hebt geconfigureerd)
  • klik op de knop "Add User" en voer in de betreffende velden een naam en een wachtwoord naar keuze in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "Access to NAS contents" in.
 5. Klik op de knop "Add Directory".
 6. Schakel de optie "All storage available on the FRITZ!Box" in als de FRITZ!Box-gebruiker toegang krijgt tot alle opslag die beschikbaar is op de FRITZ!Box,
  • of
  • schakel de optie "Select folder" in als de FRITZ!Box-gebruiker alleen toegang krijgt tot bepaalde opslag of een bepaalde map in een opslag die beschikbaar is op de FRITZ!Box.

   LET OP!Als je toegang verleent tot alle mappen, heeft de gebruiker ook toegang tot alle faxberichten, berichten op het antwoordapparaat en alle onlineopslag die je hebt geconfigureerd.

 7. Ga naar de sectie "Directory" en geef de gebruiker lees- en schrijfmachtigingen voor de opslag.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Inloggegevens configureren voor toegang tot het thuisnetwerk

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "FRITZ!Box Users" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "Login to the Home Network".
 4. Schakel de optie "Login with FRITZ!Box user name and password" in,
  • of, als alle gebruikers een gedeeld wachtwoord moeten gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box,
  • schakel de optie "Login with the FRITZ!Box password" in en voer een wachtwoord naar keuze in dat zal worden vereist voor toegang tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Opslag (NAS) instellen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Storage (NAS)" in het menu "Home Network".
 3. Schakel de optie "Storage (NAS) enabled" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Toegang tot USB-opslagapparaten

Je kunt toegang krijgen tot USB-opslagapparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden, via een webbrowser, Windows Verkenner, Apple OS X Finder en vanaf internet.

Toegang tot opslag (NAS) met een webbrowser

In het thuisnetwerk kun je een webbrowser gebruiken om gemakkelijk toegang te krijgen tot USB-opslagapparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden:

 • Open een webbrowser (bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Safari) en voer het adres http://fritz.nas in.

Toegang tot opslag (NAS) vanaf computers in het thuisnetwerk

Computers in het thuisnetwerk kunnen het FTP-protocol gebruiken voor toegang tot USB-opslagapparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden: Als voorbeeld voor de configuratie van FTP-toegang gebruiken we hier Windows 8:

Opmerking:Als je een ander besturingssysteem gebruikt, kan de betreffende fabrikant je informatie geven over de procedure. Met Apple OS X heb je alleen leesmachtiging op de FTP-server. Als je ook schrijfmachtiging wilt voor de opslag (NAS) in Apple OS X, gebruik je een FTP-client (bijvoorbeeld Cyberduck of FileZilla).

 1. Druk op de toetscombinatie "Windows key" + "E".
  • Windows Verkenner wordt geopend.
 2. Klik op "Computer" in de menubalk en klik vervolgens op "Add a network location" en "Next".
 3. Klik op "Choose a custom network location" en vervolgens op "Next".
 4. Typ ftp://fritz.box in het veld "Internet or network address" en klik op "Next".

  Belangrijk:Als de FRITZ!Box is geconfigureerd als draadloze repeater of IP-client, voer je niet fritz.box in, maar het IP-adres waarop de FRITZ!Box kan worden bereikt in het thuisnetwerk.

 5. Schakel de optie "Log on anonymously" uit.
 6. Voer in het veld "User name" de naam in van een FRITZ!Box-gebruiker die is gemachtigd FRITZ!NAS-inhoud te openen en klik op "Next".

  Opmerking:Je kunt de toegangsrechten voor FRITZ!Box-gebruikers bewerken in de gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users".

 7. Voer in het veld "Type a name for this network location" een naam naar keuze in, klik op "Next" en vervolgens op "Finish".
  • Het venster "Log On As" wordt geopend.
 8. Voer in het veld "Password" het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die is gemachtigd FRITZ!NAS-inhoud te openen.
 9. Schakel de optie "Save password" in en klik op "Log On".
  • Een venster met alle beschikbare NAS-inhoud op de FRITZ!Box wordt geopend.

   Opmerking:In Windows Verkenner wordt automatisch een snelkoppeling naar de opslag (NAS) gemaakt onder "Network Location" en ook in het navigatiegebied onder "Computer".

Toegang tot opslag (NAS) vanaf internet

Met veilig gedeeld internet kunnen jij en je vrienden te allen tijde via internet toegang krijgen tot bepaalde inhoud van USB-opslagapparaten die zijn verbonden met de FRITZ!Box: