FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

BSSID van FRITZ!Box bepalen

De BSSID (Basic Service Set Identifier) wordt gebruikt om een draadloze router eenduidig te identificeren in het draadloze netwerk (WiFi). In sommige applicaties voor het maken van draadloze verbindingen moet je de BSSID van de FRITZ!Box invoeren wanneer je een draadloze verbinding met de FRITZ!Box configureert.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 Draadloze MAC-adres van FRITZ!Box bepalen

De BSSID is het MAC-adres waarop draadloze apparaten toegang hebben tot de FRITZ!Box. Welk MAC-adres je moet invoeren hangt af van de frequentieband (5 GHz of 2,4 GHz) die wordt gebruikt om de draadloze verbinding tot stand te brengen:

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Radio Network" in het menu "Wireless" ("WLAN").
  3. Noteer het MAC-adres dat wordt vermeld in de sectie "2.4-GHz frequency band" of "5-GHz frequency band".