FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Af en toe opnieuw opstarten: Meerdere lampjes knipperen

De FRITZ!Box start af en toe opnieuw op (reboot, reset). Wanneer dit gebeurt, gaan alle of meerdere lampjes verschillende keren kort knipperen of blijven ze achtereenvolgens branden. Het opnieuw opstarten vindt onregelmatig plaats (bijvoorbeeld een paar keer per week, verschillende keren per dag, bij specifieke gebeurtenissen of acties), maar gebeurt niet de hele tijd.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box voortdurend opnieuw opstart, volg je de instructies in deze handleiding.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

2 Juiste voedingseenheid gebruiken

Een van de meest frequente oorzaken is het gebruik van een ongeschikte voedingseenheid voor de FRITZ!Box. Bijvoorbeeld als je de voedingseenheid van een ander FRITZ!Box-model gebruikt:

3 Kabels controleren

Als je de FRITZ!Box gebruikt op een DSL-lijn zonder vaste lijn, moet het uiteinde van de Y-vormige kabel voor de vaste lijn niet worden aangesloten. Anders kan interferentie worden overgebracht naar de FRITZ!Box:

 • Controleer of het zwarte uiteinde van de Y-vormige kabel ergens is aangesloten. Als dat het geval is, haal je de kabel los.

4 USB-apparaten loskoppelen voor testen

Het probleem kan worden veroorzaakt door interferentie van de met de FRITZ!Box verbonden USB-apparaten. In dit geval zijn de USB-apparaten mogelijk defect, is het systeemgeheugen of het bestandssysteem van de apparaten mogelijk beschadigd, of vereisen de USB-apparaten meer stroom dan 500 mA (bijvoorbeeld 2.5 inch harddrives, UMTS-sticks).
Je kunt testen of het probleem wordt veroorzaakt door een USB-apparaat door de volgende stappen een voor een uit te voeren:

 1. Verwijder alle USB-apparaten uit de FRITZ!Box.
 2. Controleer gedurende een voldoende lange tijd of het probleem opnieuw optreedt.
 3. Sluit de andere USB-apparaten een voor een weer aan (alleen één tegelijk).
 4. Ga na door welk USB-apparaat het probleem zich opnieuw voordoet.
 5. Sluit dit USB-apparaat aan op de FRITZ!Box via een USB-hub met eigen stroomtoevoer om dit te testen.

  Volgens de USB-specificaties mag het energieverbruik van een USB-apparaat niet meer bedragen dan 500 mA. Als het energieverbruik van het USB-apparaat deze limiet overschrijdt, verbind je het met de FRITZ!Box via een USB-hub met eigen stroomtoevoer (actieve USB-hub).

 6. Als het probleem ook optreedt wanneer je het apparaat gebruikt met een actieve hub, ga je verder met testen door dit apparaat te vervangen.

5 Software voor het delen van bestanden configureren

De volgende stappen zijn alleen vereist als je software voor het delen van bestanden gebruikt (zoals eMule, BitTorrent):

 • In de software voor het delen van bestanden verminder je het toegestane aantal gelijktijdige verbindingen.

6 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden voor testen

Als je wilt testen of het probleem te wijten is aan een onjuiste configuratie van de FRITZ!Box, sla je eerst de instellingen van je FRITZ!Box op en vervolgens laad je de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box voor de test:

 1. Sla voordat je verder gaat de instellingen van de FRITZ!Box op.
 2. Gebruik de gebruikersinterface van de FRITZ!Box om de fabrieksinstellingen te laden.
 3. Configureer je FRITZ!Box opnieuw.

  Opmerking:Voor deze test hoef je alleen de basisfuncties van de FRITZ!Box te configureren.

 4. Test gedurende een voldoende lange tijd of het probleem nog steeds optreedt.
  • Als het probleem zich niet meer voordoet, dan waren de vorige instellingen onjuist:
   • Configureer je FRITZ!Box helemaal opnieuw.
  • Als het probleem zich nog steeds voordoet:
   1. Herstel alle FRITZ!Box-instellingen.
   2. Ga verder met de volgende sectie.

7 FRITZ!Box opnieuw instellen

Voer de volgende stappen uit als het bericht "changes not supported by manufacturer" wordt weergegeven bij "Overview" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

8 Automatisch versturen van foutrapporten inschakelen

Je kunt je FRITZ!Box configureren om automatisch foutrapporten te versturen.

Automatische foutrapporten bevatten geen persoonlijke informatie zoals wachtwoorden of gegevens van het internetaccount.

De gegevens die we ontvangen, kunnen ons helpen het probleem van plotseling opnieuw opstarten te verhinderen in een toekomstige FRITZ!OS-update, als de oorzaak reproduceerbaar is en kan worden verholpen.

Je kunt altijd de sectie voor downloads op www.avm.de raadplegen om te zien of er een update beschikbaar is om te downloaden.

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Contents" onder aan de pagina.
 3. Klik op "AVM Services" helemaal onderaan in het volgende venster.
 4. Schakel de optie "Automatically send error reports to AVM" in.

  Opmerking:Als je een e-mailadres invoert, kan dit worden gebruikt voor eventuele vragen tijdens de verwerking van het rapport.

 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.