FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

VPN-verbinding instellen tussen twee FRITZ!Box-netwerken

Via VPN (Virtual Private Network) kun je twee FRITZ!Box-netwerken op verschillende locaties met elkaar verbinden. In dit geval wordt een veilig versleutelde "data tunnel" tot stand gebracht via internet. Door deze tunnel is directe IP-toegang tot de apparaten in het andere netwerk mogelijk en kunnen alle IP-services, zoals e-mailservers, databanken en bestandsservers, zonder beperkingen worden gebruikt.

Belangrijk:Als je alleen een thuiskantoor of een POS-systeem wilt verbinden met een centraal kantoor, kun je de VPN-verbinding beperken tot bepaalde LAN-poorten op de FRITZ!Boxes. Apparaten die verbonden zijn met de geselecteerde LAN-poorten, hebben geen toegang tot andere apparaten in het lokale FRITZ!Box-netwerk of kunnen geen gebruik maken van de lokale internetverbinding van de FRITZ!Box.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding laten we zien hoe je de twee FRITZ!Box-netwerken "FRITZ!Box A" en "FRITZ!Box B" met elkaar verbindt. Wanneer je je verbinding configureert, vervang je de waarden van dit voorbeeld door de werkelijke waarden.

 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box A:
  pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net
 • IP-netwerk van FRITZ!Box A:
  192.168.10.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box B:
  kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net
 • IP-netwerk van FRITZ!Box B:
  192.168.20.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • VPN-wachtwoord (vooraf gedeelde sleutel):
  secret

Randvoorwaarden / beperkingen

 • Ten minste een van de twee FRITZ!Boxes moet een publiek IPv4-adres van de internetprovider verkrijgen.

  Belangrijk:Als beide FRITZ!Boxes gebruikmaken van internetverbindingen via DS-Lite ("Dual-Stack Lite"), is een VPN-verbinding niet mogelijk. Wanneer DS-Lite actief is, wordt de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven onder "Connections" op de pagina "Overview" van de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 • FRITZ!OS 6.20 of later moet zijn geïnstalleerd op FRITZ!Box B.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ!-account instellen en domeinnaam bepalen

Met MyFRITZ! heb je altijd toegang tot een FRITZ!Box vanaf internet, zelfs als het publieke IP-adres regelmatig verandert, bijvoorbeeld na "automatic disconnection" door de internetprovider.

Opmerking:Je kunt een andere dynamische DNS-service gebruiken in plaats van MyFRITZ!. MyFRITZ! geeft geconfigureerde MyFRITZ!-accounts een hogere prioriteit; dus je moet MyFRITZ! uitschakelen onder "Internet > MyFRITZ!" in de gebruikersinterface voordat je de VPN-verbinding configureert.

 1. Configureer een MyFRITZ!-account in beide FRITZ!Boxes.

  Opmerking:Je kunt dezelfde of verschillende MyFRITZ!-accounts configureren in de twee FRITZ!Boxes. Zelfs als beide FRITZ!Boxes hetzelfde MyFRITZ!-account gebruiken, heeft elke FRITZ!Box een eigen, unieke MyFRITZ!-domeinnaam.

 2. Bepaal de MyFRITZ!-domeinnamen van beide FRITZ!Boxes.

IP-netwerken aanpassen

VPN-communicatie is niet mogelijk als beide FRITZ!Boxes hetzelfde IP-netwerk gebruiken. In de fabrieksinstellingen gebruiken alle FRITZ!Boxes het IP-netwerk 192.168.178.0; dus je moet de IP-netwerken van de FRITZ!Boxes aanpassen.

Voorbeeld:
In deze handleiding gebruikt FRITZ!Box A het IP-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en FRITZ!Box B het IP-adres 192.168.20.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Home Network Overview" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses".
 5. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box A configureren

 1. Klik op "Internet" in de gebruikersinterface van FRITZ!Box A.
 2. Klik op "Permit Access" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "VPN".
 4. Klik op de knop "Add a VPN connection".
 5. Klik op "Connect your home network with another FRITZ!Box network (LAN-LAN linkup)" en vervolgens op "Next".
 6. Voer het vereiste wachtwoord in voor de VPN-verbinding (secret) in het veld "VPN password (pre-shared key)".

  Belangrijk:Voor optimale beveiliging moet het VPN-wachtwoord minimaal 16 tekens lang zijn. Gebruik cijfers en een combinatie van hoofdletters en kleine letters.

 7. Ga naar het veld "Web address" en voer de MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box B (kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net) in.
 8. Voer in het veld "Remote network" het IP-netwerk in van FRITZ!Box B (192.168.20.0).
 9. In het veld "Subnet mask" voer je het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-netwerk van FRITZ!Box B (255.255.255.0).
 10. Schakel de optie "Hold VPN connection permanently" in als je wilt dat de VPN-verbinding met FRITZ!Box B blijft gehandhaafd.
 11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 FRITZ!Box B configureren

 1. Klik op "Internet" in de gebruikersinterface van FRITZ!Box B.
 2. Klik op "Permit Access" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "VPN".
 4. Klik op de knop "Add a VPN connection".
 5. Klik op "Connect your home network with another FRITZ!Box network (LAN-LAN linkup)" en vervolgens op "Next".
 6. Voer het vereiste wachtwoord in voor de VPN-verbinding (secret) in het veld "VPN password (pre-shared key)".

  Belangrijk:Voor optimale beveiliging moet het VPN-wachtwoord minimaal 16 tekens lang zijn. Gebruik cijfers en een combinatie van hoofdletters en kleine letters.

 7. Ga naar het veld "Web address" en voer de MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box A (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net) in.
 8. Voer in het veld "Remote network" het IP-netwerk in van FRITZ!Box A (192.168.10.0).
 9. In het veld "Subnet mask" voer je het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-netwerk van FRITZ!Box A (255.255.255.0).
 10. Schakel de optie "Hold VPN connection permanently" in als je wilt dat de VPN-verbinding met FRITZ!Box A blijft gehandhaafd.
 11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 VPN-verbinding tot stand brengen

Als je de optie "Hold VPN connection permanently" hebt ingeschakeld in een van de twee FRITZ!Boxes, blijft de VPN-verbinding gehandhaafd.

Als de optie "Hold VPN connection permanently" niet is ingeschakeld, dan wordt de VPN-verbinding automatisch tot stand gebracht zodra een query wordt verzonden van het netwerk van een FRITZ!Box naar een netwerkapparaat in het netwerk van de andere FRITZ!Box. De verbinding wordt weer verbroken wanneer deze gedurende een uur niet actief is.

Opmerking:Actieve VPN-verbindingen worden weergegeven in de gebruikersinterface van beide FRITZ!Boxes onder "Internet > Permit Access > VPN".