FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Telefoongesprekken doorverbinden

Je kunt oproepen doorverbinden naar een extern telefoonnummer of naar een andere telefoon die ook is aangesloten op de FRITZ!Box.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Het doorverbinden vanaf een IP-telefoon, zoals FRITZ!App Fon, naar een andere telefoon wordt niet ondersteund.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de telefoon of de telefooncentrale is verbonden met de poort voor ISDN-toestellen ("FON S0"):

 1. Schakel de functie "automatic on-hook transfer" in voor alle ISDN-telefoons die zijn aangesloten op je FRITZ!Box (telefoongesprekken worden automatisch doorverbonden wanneer je ophangt). Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding. Je vindt deze informatie vaak onder het trefwoord "Explicit Call Transfer" (ECT).

2 Interne telefoonnummers toewijzen aan ISDN-apparaten

Telefoons die rechtstreeks of via een ISDN-telefooncentrale zijn aangesloten op de poort "FON S0" van de FRITZ!Box, zijn niet automatisch intern bereikbaar. De FRITZ!Box wijst de telefoons tijdens de configuratie weliswaar een intern telefoonnummer toe, deze telefoonnummers moeten echter nog worden toegewezen in de telefoon of de telefooncentrale:

Telefoon in FRITZ!Box configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Configureer elke telefoon die is aangesloten op de poort "FON S0", als ISDN-telefoon. Klik hiervoor op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.

  Belangrijk:De rinkeltest in de wizard werkt niet door een fout in de FRITZ!Box. Bevestig de vraag "Is the telephone ringing?" evengoed met "Yes", zelfs als de aangesloten telefoon niet overgaat.

 4. Als je een ISDN-telefooncentrale hebt aangesloten op de FRITZ!Box, moet je ook alle analoge telefoons die zijn aangesloten op deze telefooncentrale als ISDN-telefoon configuren in de FRITZ!Box. Klik hiervoor op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.

Interne telefoonnummers in FRITZ!Box toewijzen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik de knop (Bewerken) bij de betreffende ISDN-telefoon.
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Number of the terminal device" het interne telefoonnummer, bijvoorbeeld 52.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Interne telefoonnummer in telefoon toewijzen

 1. Wijs het interne telefoonnummer als inkomend telefoonnummer toe aan de ISDN-telefoon. Als de telefoon is aangesloten op een telefooncentrale, moet je het telefoonnummer niet toewijzen aan de telefoon, maar aan de nevenaansluiting van de telefooncentrale.

3 Telefoongesprek doorverbinden

 1. Druk tijdens het telefoongesprek op de R-toets op de telefoon.

  Opmerking:Bij FRITZ!Fon-modellen zonder R-toets wordt de R-toets pas weergegeven zodra je een gesprek voert (softkey). De toets direct onder het pictogram neemt dan de functie van de R-toets over.

 2. Kies het externe telefoonnummer of ** en het interne nummer, afhankelijk waarnaar je het gesprek wilt doorverbinden.

  Voorbeeld:
  Om het gesprek naar de poort "FON 1" door te verbinden, kies je **1.

  Opmerking:Je vindt de interne telefoonnummers van de telefoontoestellen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telephone Book > Internal Numbers".

 3. Als je het gesprek direct wilt doorverbinden, kies je op de draadloze telefoon *4. Bij andere telefoons kun je gewoon ophangen of R4 kiezen.
  • Als je eerst wilt overleggen (ruggespraak):
   1. Wacht tot de andere deelnemer het gesprek aanneemt.
   2. Verbind na overleg het gesprek door, zoals hierboven beschreven, of kies ervoor R1 om terug te keren naar de eerste gespreksdeelnemer.