FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Ontbrekende vermeldingen in de oproeplijst

De oproeplijst in de FRITZ!Box-gebruikersinterface is leeg of bepaalde vermeldingen ontbreken.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Oproepen kunnen niet worden geregistreerd

Als je belt en er niet wordt opgenomen, wordt de oproep doorgaans niet weergegeven in de oproeplijst.

2 Het maximale aantal is bereikt

Het totale aantal vermeldingen in de oproeplijst is beperkt. De oproeplijst bevat maximaal 399 vermeldingen(waaronder inkomende en uitgaande oproepen). Als je meer vermeldingen toevoegt, worden de oudste vermeldingen verwijderd.

3 De FRITZ!Box is opnieuw opgestart

De FRITZ!Box slaat de oproeplijst op in het vluchtige (tijdelijke) geheugen. Deze oproeplijst wordt eenmaal per uur opgeslagen in het niet-vluchtige (permanente) geheugen. Als je je FRITZ!Box loskoppelt van de voedingsbron (bijvoorbeeld bij gebruik van een timer, stekkerdoos) voordat de oproeplijst is opgeslagen in het vluchtige geheugen, worden alle gegevens van het vluchtige geheugen gewist. Als je je FRITZ!Box wilt loskoppelen van de voedingsbron, kun je de gegevens van de oproeplijst handmatig opslaan naar het niet-vluchtige geheugen. Ga als volgt te werk: open de FRITZ!Box-gebruikersinterface en selecteer "System > Backup > Restart" om je FRITZ!Box opnieuw op te starten.

4 Telefoon is niet verbonden met FRITZ!Box

Oproepen op een telefoon die niet is verbonden met de FRITZ!Box, worden doorgaans niet weergegeven in de oproeplijst van de FRITZ!Box.

Opmerking:Als de FRITZ!Box is verbonden met je vaste lijn, worden alleen inkomende oproepen die niet door de telefoon zijn beantwoord, weergegeven als gemiste oproepen in de gebruikersinterface.