FRITZ!Box 7430 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7430 Service

FRITZ!App Cam configureren

Met FRITZ!App Cam kun je je Androidsmartphone of -tablet gemakkelijk in een webcam veranderen. FRITZ!App Cam neemt automatisch op wat er voor de camera gebeurt en maakt de opname beschikbaar op een webpagina. Met een webbrowser kun je de opname gemakkelijk openen in het thuisnetwerk of via internet.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De smartphone of tablet moet ten minste één camera hebben.
 • Op de smartphone of tablet is Android 4.0 of nieuwer geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

2 FRITZ!Box configureren om deze toegankelijk te maken voor applicaties

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box toegankelijk gemaakt voor applicaties. Als je deze instelling hebt gewijzigd in de FRITZ!Box, verleen applicaties dan opnieuw toegang tot de FRITZ!Box:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Schakel in de sectie "Access Settings in the Home Network" de optie "Allow access for applications" in. Als de sectie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Draadloze verbinding met de FRITZ!Box configureren

Tijdens de configuratie van de app moet de smartphone of tablet verbonden zijn met het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (geen gasttoegang):

4 FRITZ!App Cam installeren

 1. Download FRITZ!App Cam in de Google Play Store en installeer de app op je smartphone of tablet.
 2. Start FRITZ!App Cam.
 3. Als je toegang vanaf internet tot het camerabeeld wilt beveiligen met een wachtwoord, schakel je de wachtwoordbeveiliging in en voer je in het invoerveld "password" een wachtwoord in.
 4. Geef aan of je toegang wilt krijgen tot het camerabeeld via "HTTP" (standaard) of "HTTPS".
 5. Als je een andere poort wilt gebruiken dan 8080 (standaard) voor toegang tot het camerabeeld, voer je in het invoerveld "Port" het nummer in van de poort die je wilt gebruiken voor de verbinding.
 6. Voer de naam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die toegangsrechten heeft tot de gebruikersinterface van de FRITZ!Box ("FRITZ!Box settings").

  Opmerking:Je kunt de toegangsrechten voor FRITZ!Box-gebruikers wijzigen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "System > FRITZ!Box Users".

 7. Als er meerdere FRITZ!Boxen in het thuisnetwerk aanwezig zijn, vraagt FRITZ!App Cam om een FRITZ!Box te selecteren. Selecteer in dit geval de FRITZ!Box die de internetverbinding tot stand brengt en waarin MyFRITZ! is geconfigureerd.
 8. Tik op de knop "OK" om de configuratie te voltooien.

Als je FRITZ!App Cam start, geeft de app het huidige camerabeeld weer. Je kunt dit nu ook via internet bekijken. Met de "Share"-functie van de app kun je de MyFRITZ!-toegangslink voor FRITZ!App Cam naar je vrienden of familie te sturen.

Opmerking:Op sommige Android-apparaten kun je met FRITZ!App Cam ook camerafuncties gebruiken, zoals belichting en focus.

5 Opnames op FRITZ!NAS opslaan

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als je de opnames van FRITZ!App Cam wilt opslaan op een USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box:

FRITZ!Box-gebruikers configureren

Om ervoor te zorgen dat FRITZ!App Cam de opnames kan opslaan op een USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box, moet je in de FRITZ!Box voor FRITZ!App Cam een gebruiker configureren met toegangsrechten voor FRITZ!NAS:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik op het tabblad "User".
 4. Klik op de knop "Add User" en voer in het invoerveld "User name" een naam in voor de FRITZ!App Cam-gebruiker (bijvoorbeeld FritzAppCam).
 5. Voer in het invoerveld "Password" een wachtwoord in voor de FRITZ!App Cam-gebruiker.
 6. Schakel de optie "Access to NAS contents" in.
 7. Klik op de knop "Add Directory".
 8. Schakel de optie "Select folder" in en selecteer de map waarin FRITZ!App Cam de beelden moet opslaan.
 9. Stel in de sectie "Directory" de lees- en schrijfrechten in voor toegang tot de opslag.
 10. Klik op "OK".
 11. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

FRITZ!App Cam configureren

 1. Start FRITZ!App Cam.
 2. Tik rechtsboven op het menupictogram en vervolgens op "Settings".
 3. Tik in het menu "Settings" op "Management".
 4. Bepaal in de sectie "Save recordings" of je alleen foto's, video's of zowel foto's als video's wilt opslaan op FRITZ!NAS.
 5. Tik op "FRITZ!NAS settings (FTP)".
 6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de FRITZ!Box-gebruiker die je hebt geconfigureerd voor FRITZ!App Cam.
 7. Tik achter het invoerveld "Directory" op de knop "..." en selecteer de map waarin FRITZ!App Cam de opnames moet opslaan.
 8. Tik op de knop "Save" om de configuratie te voltooien.