FRITZ!Box 7430 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7430 Service

Waarom licht het lampje "Info" rood op?

Wanneer het lampje "Info" voortdurend rood oplicht, betekent dit dat de FRITZ!Box signaleert dat er gedurende langere tijd functionele beperkingen zijn geweest (bijvoorbeeld onderbreking van de internet- of telefoonverbinding), of dat er afwijkend gebruiksgedag is gedetecteerd of dat er andere urgente meldingen zijn. De precieze oorzaak wordt weergeven als bericht op de pagina "Overview" van de FRITZ!Box-gebruikersinterface (zie fig.) en wordt regelmatig herhaald totdat de oorzaak is weggenomen.

Fig.: Voorbeeld van een melding op de pagina "Overview" van de FRITZ!Box