FRITZ!Box 7430 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7430 Service
Not your product?

"Power"-led knippert na FRITZ!OS-update.

Na een update van FRITZ!OS brengt de FRITZ!Box geen DSL-verbinding meer tot stand. De "Power"-led van de FRITZ!Box knippert sinds de update ononderbroken en in de Event Log van de FRITZ!Box wordt de volgende foutmelding weergegeven:

"DSL not responding (no DSL synchronization)"

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 • Ontkoppel de FRITZ!Box gedurende 5 seconden van de stroomvoorziening.

  Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box blijven daarbij behouden. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende deze tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

2 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Als behalve de melding "DSL not responding" ook de melding "DSL is available (DSL synchronization exists with [...] kbit/s)" wordt weergegeven, voer je de maatregelen uit in de handleiding FRITZ!Box meldt regelmatige onderbrekingen van de DSL-verbinding.

3 Interferentieweerstand opnieuw instellen

Zet de regelaar voor interferentieweerstand op "Maximum Performance", omdat op sommige DSL-aansluitingen anders geen DSL-verbinding tot stand kan worden gebracht:

Opmerking:De interferentieweerstand moet alleen worden aangepast als de DSL-verbinding soms wordt onderbroken, bijvoorbeeld vanwege kortstondige storingen van de DSL-aansluiting.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op de link "Reset setting".
  • De interferentieweerstand wordt nu automatisch ingesteld op "Maximum Performance".

4 Vorige DSL-versie gebruiken

De DSL-versie van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale DSL-verbindingen tot stand te brengen. In een enkel geval (bijvoorbeeld DSL-aansluitingen met verouderde DSLAM) kan het voorkomen dat de FRITZ!Box alleen een DSL-verbinding tot stand kan brengen met bepaalde DSL-versies. Schakel daarom de vorige DSL-versie in:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Schakel de optie "Use previous DSL version" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

de FRITZ!Box schakelt nu de vorige DSL-versie in en start opnieuw op. Als de FRITZ!Box nog steeds geen DSL-verbinding tot stand kan brengen, voer je de maatregelen uit in de handleiding "Power"-led knippert.