FRITZ!Box 7430 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7430 Service

"Power"-led knippert

Zodra je de FRITZ!Box verbindt met de DSL-aansluiting, brengt de FRITZ!Box een verbinding tot stand met de centrale van de DSL-provider. Dit kan tot 10 minuten duren. Gedurende deze tijd knippert de "Power"-led en blijft branden zodra de DSL-verbinding tot stand is gebracht.

Deze handleiding kun je de volgende problemen oplossen:

 • De "Power"-led van de FRITZ!Box knippert continu.
 • De FRITZ!Box kan geen DSL-verbinding tot stand brengen.

Daarbij wordt de volgende foutmelding weergegeven in de Event Log van de FRITZ!Box:

 • "DSL not responding (no DSL synchronization)"

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Probleem trad op na FRITZ!OS-update

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als het probleem meteen optrad na een update van FRITZ!OS:

2 Event log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of de foutmelding "DSL not responding" voortdurend wordt weergegeven, danwel of de FRITZ!Box af en toe een DSL-verbinding tot stand brengt en de melding alleen weergeeft als de verbinding wordt onderbroken.
 4. Als de melding "DSL not responding" voortdurend wordt weergegeven, ga je verder met de volgende maatregel.

3 Controleren of de DSL-aansluiting wordt ondersteund.

4 DSL-standaard in FRITZ!Box selecteren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box aan een ADSL-aansluiting gebruikt:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel je eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Geef in de sectie "Annex Settings" aan of je FRITZ!Box is aangesloten aan een DSL-aansluiting met Annex A of Annex B.

  Opmerking:Of je aansluiting Annex A of Annex B is, kun je bij je internetprovider navragen. In Duitsland gebruiken alle ADSL-aansluitingen Annex B.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling zijn vaak moeilijk te herkennen en blijven lang onopgemerkt. Controleer daarom je huisbekabeling:

 1. Als je de FRITZ!Box gebruikt aan een IP-gebaseerde aansluiting, verwijder dan de DSL-splitter.
 2. Verwijder alle kabelverlengingen, ongebruikte kabels, TAE-aansluitdozen en extra elektrische onderdelen (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).
 3. Controleer of de FRITZ!Box correct is verbonden met de DSL-aansluiting. Een gedetailleerde handleiding vind je op de installatieposter die met de FRITZ!Box is meegeleverd en in het handboek.

6 Interferentieweerstand opnieuw instellen

Zet de regelaar voor interferentieweerstand op "Maximum Performance" omdat op sommige DSL-aansluitingen anders geen DSL-verbinding tot stand kan worden gebracht:

Opmerking:De interferentieweerstand moet alleen worden aangepast als de DSL-verbinding soms wordt onderbroken (bijvoorbeeld vanwege kortstondige storingen van de DSL-aansluiting).

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel je eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op de link "Reset setting".
  • De interferentieweerstand wordt nu automatisch ingesteld op "Maximum Performance".

7 Andere DSL-versie gebruiken

De DSL-versie van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale DSL-verbindingen tot stand te brengen. In een enkel geval (bijvoorbeeld DSL-aansluitingen met verouderde DSLAM) kan het voorkomen dat de FRITZ!Box alleen een DSL-verbinding tot stand kan brengen met bepaalde DSL-versies. Test daarom de recente en de vorige DSL-versie:

Recente FRITZ!OS gebruiken

De DSL-versie maakt deel uit van de FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de recente DSL-versie gebruikt:

Vorige DSL-versie gebruiken

Als het probleem zich voordoet met de recente DSL-versie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test je de DSL-versie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel je eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Schakel de optie "Use previous DSL version" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De vorige DSL-versie wordt nu ingeschakeld en de FRITZ!Box wordt vervolgens opnieuw opgestart. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer twee minuten.

8 DSL-aansluiting controleren

Mogelijk is er een storing op je DSL-aansluiting. Omdat het controleren van de aansluiting door de DSL-provider lang kan duren, daarbij kosten kunnen ontstaan en uit onze ervaringen blijkt dat DSL-aansluitingen vaak storingen vertonen hoewel deze al door de provider zijn gecontroleerd, ga je als volgt te werk:

 1. Of: Test of een andere DSL-modem aan de DSL-aansluiting werkt.
  • Of: Test of de FRITZ!Box aan een andere DSL-aansluiting een DSL-verbinding tot stand kan brengen, bijvoorbeeld bij de buren.

   Opmerking:Verbind de FRITZ!Box alleen met de DSL-aansluiting en de stroomvoorziening. De DSL-verbinding is tot stand gebracht als de "Power"-led na uiterlijk 10 minuten brandt.

 2. Als een andere DSL-modem niet werkt op de DSL-aansluiting of als de FRITZ!Box op een andere aansluiting een DSL-verbinding tot stand kan brengen, laat dan je aansluiting controleren door je provider. Er is een storing op de DSL-aansluiting.

  LET OP!Bij de controle kunnen kosten ontstaan. Vraag naar de voorwaarden bij je provider!