FRITZ!Box 7430 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7430 Service

FRITZ!Box als DSL-router (standaard) configureren

Als de FRITZ!Box is geconfigureerd voor gebruik als DSL-router, wordt automatisch verbinding gemaakt met internet zodra je de FRITZ!Box aansluit op een DSL-aansluiting en je je persoonlijke internettoegangsgegevens invoert in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Alle computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden kunnen dan tegelijkertijd en met gelijke rechten gebruikmaken van de internetverbinding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box aansluiten op je DSL-aansluiting

  • Verbind je FRITZ!Box met de DSL-aanlsuiting. Een gedetailleerde handleiding vind je op de installatieposter die met de FRITZ!Box is meegeleverd en in het handboek.

2 Internettoegang configureren

  1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
  2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt op de sticker onder op het apparaat en klik op "Log In".
  3. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik je op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".

    Afb.: FRITZ!Box-wizards oproepen

  4. Als je internetprovider in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven, selecteer je je internetprovider. Bij bepaalde regionale instellingen worden niet alle vooraf geconfigureerde providers weergegeven, tenzij je "More Internet service providers" selecteert.
    • Als je internetprovider niet wordt weergegeven, selecteer je de optie "Other Internet service provider".
  5. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

Nu brengt de FRITZ!Box de internetverbinding met de ingevoerde toegangsgegevens tot stand. De installatie is voltooid wanneer de melding "The Internet connection check was successful" wordt weergegeven.