FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

FRITZ!DECT Repeater registreren bij de FRITZ!Box

Je kunt maximaal zes FRITZ!DECT Repeaters gebruiken om het DECT-bereik van je FRITZ!Box (basisstation) te vergroten, zodat je met je draadloze telefoons zelfs kunt bellen vanuit de tuin of een andere verdieping in je huis. Als je tijdens het bellen het dekkingsgebied van een apparaat verlaat, maakt de telefoon automatisch verbinding met het andere apparaat, zonder dat het gesprek wordt onderbroken.

Randvoorwaarden / beperkingen

 • Je kunt maximaal zes repeaters (FRITZ!DECT Repeaters en/of FRITZ!Boxes in DECT-repeatermodus) registreren bij de FRITZ!Box.
 • DECT-repeaters van andere fabrikanten en een FRITZ!DECT Repeater kunnen niet tegelijkertijd worden geregistreerd.
 • Alle repeaters moeten worden geregistreerd bij het basisstation ("star topology"). Een repeater kan niet worden geregistreerd bij een andere repeater (cascading).
 • De "DECT Eco"-functie kan niet meer worden gebruikt.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box configureren

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box al geconfigureerd om te worden gebruikt als toegangspunt. Als je de DECT-instellingen op de FRITZ!Box hebt gewijzigd, moet je de volgende instellingen configureren:

Opmerking:Je kunt de DECT-instellingen alleen wijzigen als je een draadloze telefoon hebt geregistreerd bij de FRITZ!Box.

Versleuteling inschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Ga naar de sectie "Security" en schakel de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie is uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box opnieuw opstarten zodra je de gebruikersinterface gebruikt ("System > Backup > Restart").

"Reduce DECT field strength" uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Schakel de optie "Reduce DECT field strength" uit in de sectie "Radio Field Strength".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

"DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Schakel de optie "DECT Eco" uit in de sectie "Radio Field Strength".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Pincode instellen

Automatische registratie werkt alleen als je de pincode instelt op "0000" onder "DECT > Base Station" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Ga naar de sectie "Registration" en voer "0000" in als pincode.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Belangrijk:Je kunt de pincode niet meer wijzigen wanneer je de repeater hebt geregistreerd!

2 DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Sluit de repeater aan op een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box en houd de knop "DECT" op de repeater gedurende 6 seconden ingedrukt.
 2. Druk binnen 2 minuten op de knop "DECT" op de FRITZ!Box. Houd de knop ten minste 6 seconden ingedrukt totdat het lampje "DECT" of "Info" op de FRITZ!Box begint te knipperen.

De repeater registreert zichzelf automatisch bij de FRITZ!Box. Het lampje "DECT" op de repeater blijft branden zodra de DECT-verbinding tot stand is gebracht.

Belangrijk:Nadat de verbinding tot stand is gebracht, controleert de FRITZ!Box of er nieuwe firmware beschikbaar is voor de repeater. Als er een nieuwe versie van de firmware wordt gevonden, wordt deze meteen bijgewerkt. De lampjes op de repeater knipperen niet meer zodra de updateprocedure is voltooid. Dit proces kan enkele minuten duren.

3 Ideale plaats vinden voor de repeater

 • Kies voor de repeater een plaats waar een telefoon die rechtstreeks met de FRITZ!Box is verbonden, perfecte ontvangst heeft. Het lampje "DECT" op de repeater moet blijven branden. Als het lampje knippert, dan is de repeater niet verbonden met de FRITZ!Box. Wanneer je een plaats kiest voor de repeater, moet de spraaktransmissie in beide richtingen op die plaats volkomen interferentievrij zijn, zelfs wanneer je elk van je telefoons gebruikt als de repeater is uitgeschakeld. Anders kun je de repeater beter ergens anders plaatsen.

De repeater breidt het DECT-bereik van het basisstation uit. Registreer nieuwe telefoons bij het basisstation. Je kunt geen telefoons registreren met de repeater.

Opmerking:Wanneer een FRITZ!Fon is ingelogd bij het basisstation, wordt een kleine rode 1 boven de balken van de signaalsterkte weergegeven en wanneer een FRITZ!Fon is ingelogd bij de repeater, zie je een 2. Als je meerdere repeaters gebruikt, worden de nummers 2 tot en met 7 weergegeven.