FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service

Opslagcapaciteit van een USB-opslagmedium wordt onjuist weergegeven

Een computer geeft voor een USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box en waaraan in de computer een netwerkstation is toegewezen, een hogere opslagcapaciteit weer dan daadwerkelijk beschikbaar is op het USB-opslagmedium.

Totale opslagcapaciteit van alle opslagmedia die zijn verbonden met de FRITZ!Box wordt weergegeven

De FRITZ!Box maakt alle opslag (bijvoorbeeld USB-opslagmedia en onlineopslag) beschikbaar in het thuisnetwerk. Deze worden weergegeven in de netwerkmap \\fritz.box\FRITZ.NAS en zijn toegankelijk via het SMB-protocol (Server Message Block). Als aan een subdirectory van deze map een netwerkstation wordt toegewezen, kan de SMB-client van de computer alleen de opslagcapaciteit van de volledige netwerkmap bepalen.

Daarom geeft de computer voor alle subdirectories waaraan een netwerkstation is toegewezen, bijvoorbeeld afzonderlijke USB-opslagmedia, de totale opslagcapaciteit weer van alle opslagmedia die is aangesloten op de FRITZ!Box. Dit is geen fout van de FRITZ!Box.