FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service

Regelmatige onderbrekingen van de Wi-Fi-verbinding

Je Wi-Fi heeft problemen? De Wi-Fi-verbinding wordt steeds verbroken? Zo kun je de verbindingsproblemen onder controle krijgen.

De Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box of een in het FRITZ! Mesh-netwerk gebruikte FRITZ!Repeater, FRITZ!Powerline-adapter of een verdere FRITZ!Box wordt regelmatig onderbroken.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of de gebeurtenissen die worden weergegeven, ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad of dat er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden nadat de fout is opgetreden, voer je de maatregelen uit in onze handleiding FRITZ!Box start af en toe opnieuw op.

2 FRITZ!OS en Wi-Fi-software bijwerken

Updates bevatten verbeteringen, herstelde fouten en nieuwe functies. Installeer daarom op alle FRITZ!-producten en draadloze netwerkapparaten de meest recente FRITZ!OS- en softwareversie:

Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

Meest recente FRITZ!OS van de Mesh Repeater installeren

De volgende maatregelen zijn noodzakelijk als je in het thuisnetwerk van je FRITZ!Box een of meer Mesh Repeaters gebruikt:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Mesh" (of "Mesh Networking").
 3. Klik bij de betreffende Mesh Repeater op "Perform update".

Meest recente software van het draadloze netwerkapparaat installeren

 1. Installeer de meest recente softwareversie voor het draadloze netwerkapparaat (bijvoorbeeld Android, iOS) of de meest recente driver voor de draadloze netwerkadapter van de computer (bijvoorbeeld via Windows Update).

  Opmerking:Informatie over de update krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding. De nieuwste drivers voor FRITZ!WLAN Sticks vind je op onze downloadpagina.

3 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

Instellingen voor Wi-Fi-kanaal automatisch configureren

In de fabrieksinstellingen analyseert de FRITZ!Box regelmatig de Wi-Fi-omgeving en de verbindingskwaliteit van de draadloze netwerkapparaten. Op basis van deze analyse selecteert de FRITZ!Box automatisch de beste instellingen voor het Wi-Fi-kanaal. Als de je de instelling voor het automatisch aanpassen van de instellingen van het Wi-Fi-kanaal hebt uitgeschakeld, schakel deze dan weer in:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Wi-Fi" (of "Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" (of "Wireless") "Wi-Fi Channel" (of "Radio Channel").
 3. Schakel de optie "Set Wi-Fi channel settings automatically (recommended)" (of "Set radio channel settings automatically (recommended)") in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. De Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box worden nu tijdelijk verbroken en vervolgens automatisch opnieuw tot stand gebracht.

Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) aanpassen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Wi-Fi" (of "Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" (of "Wireless") op "Wi-Fi Network" (of "Radio Network").
 3. Schakel de optie "Different names for the Wi-Fi networks on 2.4 and 5 GHz" (of "Different names for the radio network on 2.4 and 5 GHz") uit. Daardoor gebruikt de FRITZ!Box dezelfde naam voor de 2,4- en 5GHz-frequentieband en kan draadloze netwerkapparaten situatieafhankelijk naar de optimale frequentieband sturen ("band steering").
 4. Schakel de optie "Name of the Wi-Fi network visible" (of "Name of the wireless radio network visible") in. Daardoor verhinder je dat sommige draadloze netwerkapparaten geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand kunnen brengen en dat de FRITZ!Box de draadloze netwerkapparaten optimaal kan aansturen in het Mesh-netwerk ("Mesh Wi-Fi steering").
 5. Voer in het invoerveld "Name of the Wi-Fi network (SSID)" (of "Name of the wireless radio network (SSID)") een unieke naam in. Daardoor verhinder je dat je draadloze netwerkapparaten proberen verbinding te maken met de verkeerde draadloze router, die nagenoeg dezelfde naam voor het Wi-Fi-netwerk heeft.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. Als de nieuwe naam van het Wi-Fi-netwerk wordt opgeslagen, worden alle Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box verbroken. De Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box moeten vervolgens opnieuw worden geconfigureerd.

4 Mesh-instellingen optimaliseren

De volgende maatregelen zijn noodzakelijk als je in het thuisnetwerk van je FRITZ!Box een of meer Mesh Repeaters gebruikt:

Mesh-verbinding van de Mesh Repeater controleren

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Mesh" (of "Mesh Networking").
 3. Als er in het Mesh-overzicht een Mesh Repeater wordt weergegeven zonder Mesh-pictogram , voer dan de maatregelen van de bijpassende handleiding uit:

Overnemen van de Mesh-instellingen inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Repeater op "Access to Home Network". Als je een FRITZ!Box gebruikt als Mesh Repeater:
  1. Klik op "Home Network" en vervolgens op "Mesh" (of "Mesh Networking").
  2. Klik op het tabblad "Mesh Settings".
 2. Schakel de optie "Adopt settings enabled" in.
 3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 USB 3.0-apparaten van FRITZ!Box loskoppelen

 1. Koppel bij wijze van test alle USB 3.0-apparaten los van de FRITZ!Box.
 2. Als het probleem nu niet meer optreedt, veroorzaakt een USB-apparaat interferentie op de Wi-Fi-verbinding. Verhelp de interferentie die wordt veroorzaakt door het USB-apparaat.

6 Plaats optimaliseren

FRITZ!Box optimaal plaatsen

 1. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte. De FRITZ!Box heeft omnidirectionele antennes. Daardoor wordt het signaal van het Wi-Fi-netwerk bolvormig in alle richtingen verzonden.
 2. Plaats de FRITZ!Box niet direct in de hoek van een kamer.
 3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 4. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo hoog mogelijk in een ruimte, bijvoorbeeld op een kast.
 5. Plaats de FRITZ!Box zodanig dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de FRITZ!Box en de draadloze netwerkapparaten. Zelfs kleine voorwerpen in de directe omgeving van je FRITZ!Box kunnen het bereik van het signaal van het Wi-Fi-netwerk sterk verminderen. Objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, een koelkast en zelfs kamerplanten verminderen duidelijk de kwaliteit van het Wi-Fi-signaal.
 6. Plaats de FRITZ!Box niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld een magnetron, draadloze speakers of bluetoothapparaat.

Mesh Repeater optimaal plaatsen

De volgende maatregelen zijn noodzakelijk als je in het thuisnetwerk van je FRITZ!Box een of meer Mesh Repeaters gebruikt:

 1. Plaats de Mesh Repeater zo dat deze het Wi-Fi-signaal van de FRITZ!Box in goede kwaliteit kan ontvangen. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding Mesh Repeater optimaal plaatsen.

De FRITZ!Box en de draadloze netwerkapparaten zijn nu optimaal geconfigureerd. Als de Wi-Fi-verbindingen van afzonderlijke draadloze netwerkapparaten toch worden verbroken, is er alleen een oplossing mogelijk bij de draadloze netwerkapparaten in kwestie. Mogelijk kan de fabrikant van de draadloze netwerkapparaten advies geven om het probleem te verhelpen.

Als Wi-Fi-verbindingen echter nog steeds worden verbroken vanaf een bepaalde afstand, is de oorzaak te wijten aan de Wi-Fi-omgeving of het bereik van de draadloze netwerkapparaten. In dit geval kun je het bereik en de stabiliteit van het Wi-Fi-netwerk verbeteren door gebruik van een Mesh Repeater.

Verwante problemen: