FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden

Wanneer de fabrieksinstellingen worden geladen, worden alle persoonlijke instellingen verwijderd die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box. Het is nuttig om de fabrieksinstellingen te laden als je de FRITZ!Box bijvoorbeeld op een andere locatie gaat gebruiken of van plan bent de FRITZ!Box aan een andere gebruiker te geven. Bovendien kun je zo onjuiste instellingen verwijderen die verhinderen dat de FRITZ!Box correct werkt.

Je kunt de fabrieksinstellingen laden via de gebruikersinterface of via een telefoon die is verbonden met de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Fabrieksinstellingen via de gebruikersinterface laden

  1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "System" op "Backup".
  3. Klik op het tabblad "Factory Settings".
  4. Klik op de knop "Load Factory Settings".

2 Fabrieksinstellingen met een telefoon laden

Met IP-telefoons, bijvoorbeeld FRITZ!App Fon, kunnen geen toetssequenties worden gestuurd aan de FRITZ!Box. Daarom kun je geen IP-telefoons gebruiken om de fabrieksinstellingen te laden.

Keypad in de telefoon configureren

Toetssequenties zijn teken- en nummerreeksen waarmee je de functies kunt in- en uitschakelen. Bij een telefoon die aan het basisstation van de FRITZ!Box is aangemeld, bijvoorbeeld FRITZ!Fon FRITZ!Fon C5, kun je de toetssequenties meteen gebruiken. Bij een telefoon dat op de poort voor ISDN-apparaten is aangesloten ("FON S0"), of bij een draadloze telefoon die nietaan het basisstation van de FRITZ!Box is aangemeld, moet je eerst de functie keypad configureren:

  • Stel de telefoon zodanig in, dat hiermee toetssequenties (teken- en nummerreeksen, zoals *121#) kunnen worden verzonden en speciale tekens zoals * en # kunnen worden gekozen. Bij veel telefoons configureer je deze functie via het menu "Operation at a PBX > Dialing options > Dial * and #".

Fabrieksinstellingen laden

  1. Voer op de telefoon #991*15901590* in en druk op de oproeptoets (hoorn opnemen).
  2. Leg na ca. 3 seconden weer op.

Dit interesseert je misschien ook: