FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service

Menutaal op de FRITZ!Fon instellen

De FRITZ!Fon gebruikt al menutaal de taal die is ingesteld in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. De taalselectie wordt automatisch gestuurd door de software van de telefoon.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Spraakinstelling in FRITZ!Box wijzigen

  1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "System" op "Region and Language".
  3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de gewenste taal.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Telefoon uit- en weer inschakelen

  1. Schakel de telefoon uit door de ophangtoets (rode telefoonhoorn) ingedrukt te houden en schakel de telefoon vervolgens weer in.

Nu wordt de juiste software gezocht en geïnstalleerd. Nadat de telefoon opnieuw is opgestart, wordt de menutaal gebruikt die je hebt ingesteld in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.