FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service

Power-led knippert

Zodra je de FRITZ!Box met de DSL-aansluiting verbindt, brengt de FRITZ!Box een verbinding met de centrale van de DSL-provider tot stand. Dit kan tot 10 minuten duren. Gedurende deze tijd knippert de "Power"-led en blijft branden zodra de DSL-verbinding tot stand is gebracht.

Deze handleiding kun je de volgende problemen oplossen:

 • De "Power"-led van de FRITZ!Box knippert continu.
 • De FRITZ!Box kan geen DSL-verbinding tot stand brengen.

Daarbij wordt het volgende foutbericht weergegeven in het event log van de FRITZ!Box:

 • "DSL not responding (no DSL synchronization)"

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Probleem trad op na FRITZ!OS-update

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem direct na een update van FRITZ!OS optrad:

2 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of de foutmelding "DSL not responding" voortdurend wordt weergegeven, of dat de FRITZ!Box af en toe DSL-verbindingen tot stand brengt en de melding alleen wordt weergegeven als deze worden onderbroken.

3 Controleren of de DSL-aansluiting wordt ondersteund.

4 DSL-standaard in FRITZ!Box selecteren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box in combinatie met een ADSL-aansluiting gebruikt:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Geef in de sectie "Annex Settings" aan of je FRITZ!Box aan een DSL-aansluiting met Annex A of Annex B is aangesloten.

  Opmerking:Of je aansluiting Annex A of Annex B is, kun je bij je internetprovider navragen. In Duitsland gebruiken alle ADSL-aansluitingen Annex B.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling zijn vaak moeilijk te herkennen en blijven lang onopgemerkt. Controleer daarom je huisbekabeling:

 • Controleer of de FRITZ!Box correct is verbonden met de DSL-aansluiting. Verwijder daarbij:
  • bij een IP-gebaseerde aansluiting: de DSL-splitter,
  • alle kabelverlengingen,
  • kabels en TAE-aansluitdozen die je niet gebruikt,
  • extra elektrische onderdelen (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).

6 Interferentieweerstand opnieuw instellen

Zet de regelaar voor interferentieweerstand op "Maximum Performance" omdat op sommige DSL-aansluitingen anders geen DSL-verbinding tot stand kan worden gebracht:

Opmerking:De interferentieweerstand moet alleen worden aangepast als de DSL-verbinding soms wordt onderbroken (bijvoorbeeld vanwege kortstondige storingen van de DSL-aansluiting).

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Klik op de link "Reset setting".
  • De interferentieweerstand wordt nu automatisch ingesteld op "Maximum Performance".

7 Andere DSL-versie gebruiken

De DSL-versie van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale DSL-verbindingen tot stand te brengen. In een enkel geval (bijv.DSL-aansluitingen met verouderde DSLAM) kan het voorkomen dat de FRITZ!Box alleen met bepaalde DSL-versies een DSL-verbinding tot stand kan brengen. Test daarom de recente en de vorige DSL-versie:

Meest recente FRITZ!OS gebruiken

De DSL-versie maakt deel uit van de FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de recente DSL-versie gebruikt:

Vorige DSL-versie gebruiken

Als het probleem zich voordoet met de recente DSL-versie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test je de DSL-versie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Schakel de optie "Use previous DSL version" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De vorige DSL-versie wordt nu ingeschakeld en de FRITZ!Box wordt vervolgens opnieuw opgestart. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer twee minuten.

8 DSL-aansluiting controleren

Mogelijk is er een storing op je DSL-aansluiting. Omdat het controleren van de aansluiting door de DSL-provider lang kan duren, daarbij kosten kunnen ontstaan en uit onze ervaringen blijkt dat DSL-aansluitingen vaak storingen vertonen hoewel ze al door de provider zijn gecontroleerd, ga je als volgt te werk:

 • Controleer of een ander DSL-modem aan de DSL-aansluiting functioneert,
  • of:
 • Test of de FRITZ!Box aan een andere DSL-aansluiting een DSL-verbinding tot stand brengt (bijv. bij de buren).

  Opmerking:Verbind de FRITZ!Box alleen met de DSL-aansluiting en de stroomvoorziening. De DSL-verbinding is tot stand gebracht als de Power-led na uiterlijk 10 minuten brandt.

  • Als een andere modem ook niet werkt op je DSL-aansluiting of als je FRITZ!Box een DSL-verbinding tot stand kan brengen op een andere aansluiting, dan is er een storing op je DSL-aansluiting:
   • Neem in dit geval contact op met je DSL-provider om de DSL-aansluiting te laten controleren.

    LET OP!Bij het controleren van de DSL-aansluiting kunnen kosten ontstaan. Vraag naar de voorwaarden bij je DSL-provider!