FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service

FRITZ!Box configureren voor internettoegang via mobiel netwerk (LTE&UMTS)

Met een extra dongel voor mobiel internet kan de FRITZ!Box ook internetverbindingen via een mobiel netwerk tot stand brengen en deze aan alle computers in het thuisnetwerk ter beschikking stellen.

Voorwaarden / beperkingen

 • De dongel voor mobiel internet moet de mobiele netwerkstandaards LTE (4G) of UMTS/HSPA (3G) ondersteunen.
 • De dongel voor mobiel internet moet de AT-instructieset of USB-tethering ondersteunen.
 • Functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld inkomende VPN-verbindingen), zijn afhankelijk van de mobielenetwerkprovider mogelijk niet of slechts beperkt beschikbaar.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Dongel voor mobiel internet met FRITZ!Box verbinden

 1. Verbind de dongel voor mobiel internet waarin de simkaart is geplaatst, met een USB-poort van de FRITZ!Box.

2 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

Voorbereidingen

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Mobile Communications".
 3. Als een sectie "USB Tethering" wordt weergegeven, configureer je internettoegang via USB-tethering.
  • Als de sectie "USB Tethering" niet wordt weergegeven, ga je verder met de volgende maatregel.

FRITZ!Box configureren

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Mobile Communications".
 3. Als de internetverbinding altijd via het mobiele netwerk tot stand moet worden gebracht, schakel je de optie "Internet connection via mobile communications enabled" in.
  • Als de internetverbinding alleen via het mobiele netwerk tot stand moet worden gebracht als de DSL-verbinding uitvalt, schakel je de optie "Connect to the internet using the mobile communications network only when the DSL connection fails" in.

   Opmerking:Zodra DSL-synchronisatie gedurende ten minste 30 minuten weer beschikbaar en stabiel is, verbreekt de FRITZ!Box de verbinding met het mobiele netwerk en herstelt de internetverbinding via DSL.

 4. Voer in het invoerveld "PIN" de pincode voor de simkaart van de dongel voor mobiel internet in.

  Belangrijk:Als je 3 keer de verkeerde pincode invoert, moet je de pukcode gebruiken. Informatie over de pin- of pukcode krijg je van je mobielenetwerkprovider.

 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Mobile communications network provider" je provider. Als je provider niet wordt weergegeven:
  1. Selecteer "Other operator".
  2. Voer in de betreffende invoervelden de toegangsgegevens in, die je hebt ontvangen van je mobielenetwerkprovider.

   Opmerking:Je kunt de toegangsgegevens voor vooraf geconfigureerde mobielenetwerkproviders niet wijzigen.

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box brengt nu alle verbindingen met internet tot stand via de aangesloten dongel voor mobiel internet.

Opmerking:Als de dongel voor mobiel internet ondersteuning biedt voor "CSV" (Circuit Switched Voice), kun je ook het mobiele telefoonnummer van de gebruikte simkaart configureren in de FRITZ!Box en dit toewijzen aan de verbonden telefoons.