FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service

FRITZ!Repeater via LAN in het Mesh-netwerk integreren

Integreer je FRITZ!Repeater via LAN in het Mesh-netwerk van je FRITZ!Box om gemakkelijk en efficiënt het draadloze bereik (WiFi) van je thuisnetwerk uit te breiden. De FRITZ!Repeater neemt als Mesh Repeater automatisch alle draadloze instellingen over van de FRITZ!Box (Mesh Master), bijvoorbeeld de toegangsgegevens en de gasttoegang, en kan meteen worden gebruikt door alle draadloze netwerkapparaten in het thuisnetwerk.

Zodra de FRITZ!Repeater is geïntegreerd in het Mesh-netwerk, wordt de repeater weergegeven in de gebruikersinterface van de Mesh Master met het Mesh-pictogram :

Afb.: Mesh-overzicht met FRITZ!Repeater met verbindingstype LAN-brug

Voorwaarden / Beperkingen

 • De FRITZ!Repeater moet zijn uitgerust met een LAN-poort.
 • Op de FRITZ!Repeater is FRITZ!OS 7 of nieuwer geïnstalleerd.

  Belangrijk:Handleidingen voor de configuratie van oudere FRITZ!Repeater-modellen zonder Mesh-ondersteuning vind je op nl.avm.de/service onder "FRITZ!WLAN > Meer modellen [FRITZ!Repeater-model] > Knowledge Base" met de zoekterm "repeater verbinden".

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

2 FRITZ!Repeater met een druk op de knop in het Mesh-netwerk integreren

Om de FRITZ!Repeater als LAN-brug te configureren, moet je de repeater eerst met de Mesh Master verbinden via het draadloze netwerk. De FRITZ!Repeater wordt dan automatisch in het Mesh-netwerk geïntegreerd:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater voor configuratie in buurt van de Mesh Master. Als de FRITZ!Repeater al via LAN is verbonden met het thuisnetwerk, verbreek je deze verbinding.
 2. Wacht gedurende ongeveer 1 minuut tot de "Power"-led en de "WLAN"-led van de FRITZ!Repeater blijven branden of tot de "Connect"-led van de FRITZ!Repeater langzamer knippert.
 3. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de "WPS"-knop of de "Connect"-knop van de FRITZ!Repeater en laat de knop weer los. Nadat je de knop hebt losgelaten, begint de "WLAN"-led te knipperen of de "Connect"-led begint snel te knipperen.
 4. Binnen 2 minuten: Druk op de "WLAN WPS"-knop van de Mesh Master en houd de knop gedurende ongeveer 6 seconde ingedrukt tot de "WLAN"-led begint te knipperen.
 5. Ca. 5 seconden nadat één of meer signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater blijven branden of nadat de led voor de verbindingskwaliteit groen is geworden, is de integratie in het Mesh-netwerk voltooid.

3 FRITZ!Repeater als LAN-brug configureren

 1. Klik op "Access to Home Network" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater.
 2. Klik in het menu "Access to Home Network" op de knop "Change type of connection".
 3. Schakel de optie "LAN bridge" in en klik op "Next".
 4. Selecteer de IP-instellingen die de FRITZ!Repeater moet gebruiken en klik op "Next".
 5. Behoud de weergegeven draadloze instellingen voor de FRITZ!Repeater en klik op "Next".
 6. Klik op "Finish" om de instellingen op te slaan.

4 FRITZ!Repeater met thuisnetwerk verbinden

 1. Verbind de FRITZ!Repeater met een LAN-poort in je thuisnetwerk (bijvoorbeeld FRITZ!Box, FRITZ!Powerline-adapter).

De FRITZ!Repeater is nu als LAN-brug geïntegreerd in het Mesh-netwerk en is beschikbaar als een extra draadloos toegangspunt. De signaalsterkteleds of de led voor de verbindingskwaliteit geven de kwaliteit weer van de draadloze verbinding van het apparaat dat als eerste een verbinding tot stand heeft gebracht met het draadloze netwerk van de FRITZ!Repeater.