FRITZ!Box 7530 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7530 Service

IP-adres van de FRITZ!Box wijzigen

In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1. Dit kun je wijzigen om

  • de FRITZ!Box te integreren in een bestaand netwerk dat gebruikmaakt van een ander IP-netwerk dan 192.168.178.0.
  • de computers, smartphones en andere apparaten in het thuisnetwerk via DHCP IP-adressen uit een bepaald IP-netwerk te laten toewijzen.

Voorwaarden / Beperkingen

  • De instellingen in deze handleiding zijn niet beschikbaar als de FRITZ!Box wordt gebruikt als Mesh Repeater of in de IP-clientmodus. Ga in dit geval te werk zoals beschreven in de handleiding FRITZ!Box als IP-client configureren.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

IP-adres van de FRITZ!Box wijzigen

  1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
  3. Klik op het tabblad "Network Settings".
  4. Klik in de sectie "LAN-Settings" op "Additional Settings"om alle instellingen weer te geven.
  5. Klik op de knop "IPv4 Configuration".
  6. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
  7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.