FRITZ!Box 7560 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7560 Service

Inkomende oproepen omleiden via een specifiek nummer (call through)

Met de functie "Call through" kun je je FRITZ!Box zo configureren dat bepaalde oproepen worden doorgestuurd naar een doelnummer met een goedkopere telefoonverbinding. Dit kan voordeliger zijn dan een directe verbinding, bijvoorbeeld via een vaste lijn of mobiel netwerk.

Voorbeeld:
Je bent onderweg en wilt iemand in het buitenland bellen vanaf je mobiele telefoon. Je kunt die persoon rechtstreeks internationaal bellen of je kunt je FRITZ!Box thuis bellen, waar de FRITZ!Box de oproep via internet doorstuurt naar de extensie in het buitenland. Dit is veel voordeliger.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Call through configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Call Handling" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Call Through".
 4. Schakel de optie "Enable call through" in.
 5. Ga naar de vervolgkeuzelijst "Incoming Number" en selecteer het nummer waarvoor je de call through-functie wilt inschakelen.
 6. Ga naar de vervolgkeuzelijst "Number for Outgoing Calls" en selecteer het nummer dat de FRITZ!Box moet gebruiken om de oproep door te sturen.
 7. Ga naar het veld "PIN" in de sectie "Security Settings" en voer een nummer van vier cijfers in.
  • De beller moet deze pincode invoeren op de telefoon om de oproep te kunnen doorsturen via de FRITZ!Box.
 8. Als je wilt dat alleen bepaalde bellers de call through-functie kunnen gebruiken, schakel je de optie "Only accept calls from the following numbers" in en voer je deze telefoonnummers met het bijbehorende netnummer in.

  Belangrijk:De bevoegde bellers moeten hun beller-id doorsturen om call through te kunnen gebruiken.

 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Call through gebruiken

 1. Bel het telefoonnummer waarvoor je call through hebt geconfigureerd.
 2. Zodra je de bevestigingstoon hoort, voer je de pincode in op de telefoon.
 3. Je hebt dan twee opties:
  • Je wilt een oproep routeren via de FRITZ!Box:
   1. Kies 0, want "Automatic outside dialing" is uitgeschakeld voor de call through-functie.
   2. Zodra je de kiestoon hoort, bel je het gewenste nummer met het netnummer.
  • Je wilt een telefoon bellen die is verbonden met de FRITZ!Box:
   • Kies het interne nummer van de betreffende telefoon.

    Opmerking:Je vindt de interne nummers van de telefoonapparaten in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Telephone Book > Internal Numbers".

3 Problemen bij het tot stand brengen van een call through-verbinding

Als je een probleem ondervindt bij het tot stand brengen van de call through-verbinding, ga je als volgt te werk:

Eigen beller-id wordt niet doorgestuurd

Als je "call through" hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box en deze functie gebruikt om te bellen, dan wordt je beller-id niet automatisch doorgegeven. Je kunt het telefoonnummer van de telefoonlijn waarmee je FRITZ!Box is verbonden, echter per gesprek doorgeven (doorgeven tijdens één gesprek):

 • Kies #31# en kies vervolgens het telefoonnummer waarnaar je wilt worden gerouteerd.

  Belangrijk:Je kunt niet het telefoonnummer doorgeven van de telefoonlijn waarvandaan je de FRITZ!Box belt.

Kan het verzoek om pincode in te voeren niet horen

Als je het verzoek om de pincode in te voeren niet hoort, dan is call through alleen geconfigureerd voor specifieke telefoonnummers. In dit geval komt het aan de FRITZ!Box doorgegeven telefoonnummer niet overeen met het telefoonnummer waarvoor je call through hebt ingeschakeld of je beller-id wordt niet doorgestuurd.

Opmerking:Controleer de oproeplijst van de FRITZ!Box om te zien welke beller-id wel wordt doorgestuurd.

Pincode wordt niet geaccepteerd of de cijfers worden niet of niet goed herkend

Als de pincode niet wordt geaccepteerd of als een of meer cijfers niet of niet goed worden herkend, dan wordt in-band signalering gebruikt voor de DTMF-transmissie. Met deze transmissiemethode worden DTMF-tonen overgedragen binnen de gegevensstroom voor spraak en niet via een afzonderlijk kanaal. Bijgevolg treden er fouten op bij het herkennen van de DTMF-tonen. Je moet de DTMF-transmissie dus instellen op "SIP-INFO" of "RTP-Event" in de FRITZ!Box:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "Edit" voor het betreffende internettelefoonnummer.
 4. Selecteer "Other provider" als provider van internettelefonie, zelfs als je een vooraf geconfigureerde provider voor internettelefonie gebruikt.
 5. Kies bij "DTMF transmission" de instelling "INFO, RTP or in-band".
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Een of meer cijfers worden twee keer herkend

Als bepaalde cijfers twee keer worden herkend, wordt de methode SIP INFO of de methode RTP Event gebruikt voor de DTMF-transmissie. Dit zijn veilige transmissiemethoden, maar het oorspronkelijke DTMF-spectrum wordt door je provider niet zuiver gefilterd uit de daadwerkelijke gegevensstroom voor spraak. Hierdoor wordt de DTMF-invoer eenmaal gedetecteerd als in-band en eenmaal als afzonderlijk overgedragen DTMF-gebeurtenis. Het kan nuttig zijn de DTMF-transmissie te wijzigen in "In-band":

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "Edit" voor het betreffende internettelefoonnummer.
 4. Selecteer "Other provider" als provider van internettelefonie, zelfs als je een vooraf geconfigureerde provider voor internettelefonie gebruikt.
 5. Kies bij "DTMF transmission" de instelling "In-band".
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Bezettoon na het kiezen van een nummer voor een buitenlijn

Er wordt al lokaal gebeld of er is al een call through-verbinding actief. Het maximale aantal mogelijke oproepen via de FRITZ!Box is dan bereikt.

Verbinding van oproepen wordt pas na lange tijd verbroken

De FRITZ!Box detecteert de bezettoon niet van de partij die wordt gebeld, of detecteert deze te laat. Verbreek de verbinding handmatig als volgt:

 • Kies ## op je telefoon.
  • Hierdoor wordt de call through-verbinding verbroken, maar blijft de verbinding met de FRITZ!Box gehandhaafd. Je kunt nu ophangen om de verbinding helemaal te verbreken of opnieuw door te sturen via de FRITZ!Box.