FRITZ!Box 7560 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7560 Service

DECT Eco in FRITZ!Box inschakelen

DECT Eco schakelt het DECT-zendvermogen volledig uit zodra alle draadloze telefoons in de sluimerstand (stand-by) zijn. De verbinding met de draadloze telefoons blijft in dit geval echter gehandhaafd. Bij een inkomende oproep voor een draadloze telefoon wordt de oproep gesignaleerd op de telefoon, zodat de oproep daar kan worden beantwoord.

Voorwaarden / Beperkingen

  • DECT Eco is niet beschikbaar wanneer een radiatorthermostaat (bijvoorbeeld FRITZ!DECT 301), een schakelbare contactdoos (bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200), een FRITZ!DECT Repeater of een FRITZ!Box in DECT-repeatermodus is aangemeld bij de FRITZ!Box.
  • Alle aangemelde draadloze telefoons moeten DECT Eco ondersteunen. Deze functie wordt naast de FRITZ!Fon ook ondersteund door sommige telefoons van andere fabrikanten. In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "DECT > DECT-Monitor" kun je controleren of je telefoons DECT Eco ondersteunen. AVM kan echter niet garanderen dat DECT Eco functioneert met telefoons van andere fabrikanten.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 DECT Eco inschakelen

  1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
  3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength"de optie "DECT Eco" in en bepaal wanneer "DECT Eco" moet worden ingeschakeld.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

    Opmerking:Als de optie "DECT Eco" is ingeschakeld, duurt het mogelijk iets langer om verbindingen tot stand te brengen.

2 Alle telefoons opnieuw aanmelden

Om ervoor te zorgen dat alle instellingen behouden blijven, gebruik je het menu van de telefoon en niet de wizard in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box:

Het DECT-zendvermogen van het basisstation en de draadloze telefoons wordt nu volledig uitgeschakeld zodra de laatste oproep is beëindigd en er geen andere gebruikersactiviteit meer is. In FRITZ!Fon wordt dan het woord "eco" weergegeven boven de balken voor signaalsterkte. Het basisstation wordt uit de stand-bymodus "gewekt" bij een binnenkomende oproep of zodra een gebruiker op een knop drukt op het basisstation of op een telefoon.