FRITZ!Box 7560 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7560 Service

FRITZ!Box meldt "Could not complete the indexing of the storage medium"

de FRITZ!Box kan geen bestandsindex maken voor één of meerdere opslagmedia. Bij de poging om de bestandsindex bij te werken via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box, wordt de foutmelding "Could not complete the indexing of the storage medium" weergegeven.

Oorzaak

  • De bestandsindex is corrupt, het betreffende opslagmedium is beveiligd tegen schrijven of er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar op het opslagmedium.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Schrijfbeveiliging verwijderen

  1. Zorg ervoor dat het betreffende USB-opslagmedium niet is beveiligd tegen schrijven. Bij sommige USB-geheugensticks kan een schrijfbeveiliging bijvoorbeeld worden uitgeschakeld met een schuifregelaar.

2 Schijfruimte vrijmaken

  1. Zorg ervoor dat er minstens 10% van de opslagcapaciteit vrij is op het betreffende opslagmedium.

3 Bestandsindex wissen

  1. Navigeer via SMB of FTP, bijvoorbeeld met Windows Explorer, op het betreffende opslagmedium naar de map \FRITZ\mediabox.
  2. Wis de databasebestanden van de bestandsindex. De bestandsextensie van de bestandsindex is ".db3", de bestandsnaam kan verschillend zijn, bijvoorbeeld fritznasdb_part.db3 of fritznasdb_ptmp.db3.

4 Nieuwe bestandsindex aanmaken

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Storage (NAS)".
  3. Klik in de tabel "Storage on the FRITZ!Box" op "not created" of "was created" bij elk opslagmedium dat bestanden bevat.