FRITZ!Box 7560 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7560 Service

FRITZ!Box meldt "Wireless LAN transmission quality increased by reduced channel bandwidth"

Draadloze verbindingen (WiFi) volgens de draadloze standaard 802.11n worden tot stand gebracht met een datasnelheid die aanzienlijk lager is dan 450 Mbit/s. In dit geval wordt in de Event Log van de FRITZ!Box één van de volgende foutmeldingen weergegeven:

  • "Wireless LAN transmission quality increased by reduced channel bandwidth (2,4 GHz)"
  • "Wireless LAN transmission quality increased by reduced channel bandwidth (5 GHz)"

Oorzaak

  • De FRITZ!Box herkent dat de draadloze kanalen die de FRITZ!Box gebruikt in de 2,4GHz-frequentieband, zwaar worden belast door andere draadloze netwerken. Om toch nog stabiele draadloze verbindingen te kunnen waarborgen, reduceert de FRITZ!Box automatisch de kanaalbandbreedte tot 20 MHz. Hoewel hierdoor bij de draadloze netwerkapparaten een lagere datasnelheid wordt weergegeven, is de bruikbare datasnelheid hoger, omdat deze niet wordt beïnvloed door hertransmissie. Deze FRITZ!Box-functie ("wireless coexistence") voldoet aan de draadloze standaard IEEE 802.11n.

1 Autokanaal inschakelen of bijwerken

Als het autokanaal is ingeschakeld, controleert de FRITZ!Box de draadloze omgeving en gebruikt automatisch de meest geschikte instellingen voor het draadloze kanaal. In de loop van de dag kan de drukte op de frequentieband echter aanzienlijk veranderen. Zolang er nog draadloze netwerkapparaten zijn verbonden met de FRITZ!Box, werkt deze het autokanaal niet bij. Daarom kan het autokanaal altijd handmatig worden bijgewerkt:

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
  3. Schakel de optie "Set radio channel settings automatically (recommended)" in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

    Opmerking:Als het autokanaal wordt ingeschakeld en bijgewerkt, worden alle draadloze verbindingen met de FRITZ!Box verbroken en opnieuw tot stand gebracht.

  5. Klik op de knop "Refresh Autochannel".

De FRITZ!Box brengt nu draadloze verbindingen tot stand met de hoogst mogelijke datasnelheid.

Opmerking:Als in het "Event Log" van de FRITZ!Box nog steeds de foutmelding "Wireless LAN transmission quality increased by reduced channel bandwidth [...]" wordt weergegeven, dan komt dit door de zware belasting door draadloze netwerken in de buurt.