FRITZ!Box 7560 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7560 Service

Telefoongesprekken doorverbinden

Je kunt oproepen doorverbinden naar een extern telefoonnummer of naar een andere telefoon die ook is aangesloten op de FRITZ!Box.

Voorwaarden / Beperkingen

  • Het doorverbinden vanaf een IP-telefoon, zoals FRITZ!App Fon, naar een andere telefoon wordt niet ondersteund.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Telefoongesprek doorverbinden

  1. Druk tijdens het telefoongesprek op de R-toets op de telefoon.

    Opmerking:Bij FRITZ!Fon-modellen zonder R-toets wordt de R-toets pas weergegeven zodra je een gesprek voert (softkey). De toets direct onder het pictogram neemt dan de functie van de R-toets over.

  2. Kies het externe telefoonnummer of ** en het interne nummer, afhankelijk waarnaar je het gesprek wilt doorverbinden.

    Voorbeeld:
    Om het gesprek naar de poort "FON 1" door te verbinden, kies je **1.

    Opmerking:Je vindt de interne telefoonnummers van de telefoontoestellen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telephone Book > Internal Numbers".

  3. Als je het gesprek direct wilt doorverbinden, kies je op de draadloze telefoon *4. Bij andere telefoons kun je gewoon ophangen of R4 kiezen.
    • Als je eerst wilt overleggen (ruggespraak):
      1. Wacht tot de andere deelnemer het gesprek aanneemt.
      2. Verbind na overleg het gesprek door, zoals hierboven beschreven, of kies ervoor R1 om terug te keren naar de eerste gespreksdeelnemer.