FRITZ!Box 7581 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7581 Service

Synchronisatie van Microsoft Outlook met Exchange Server niet mogelijk

Microsoft Outlook kan niet synchroniseren met een Microsoft Exchange Server via de internetverbinding van de FRITZ!Box. Dit betreft zowel de verbindingen tussen een computer in het FRITZ!Box-thuisnetwerk en een Exchange Server op internet, als de verbindingen tussen een computer op internet en een Exchange Server in het thuisnetwerk.

Oorzaak

  • Bij bepaalde configuraties gebruikt Outlook de UDP-poorten 137-139 voor de synchronisatie met een Exchange Server. Omdat Windows-computers vaak worden aangevallen via deze poorten en die normaal gesproken niet nodig zijn voor communicatie in internet, blokkeert de FRITZ!Box deze poorten ("NetBIOS-Filter").

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Exchange Server configureren voor synchronisatie zonder NetBIOS

  1. Configureer de Microsoft Exchange Server zodanig dat deze niet gebruikmaakt van NetBIOS of de Windows Messenger service voor de synchronisatie.
  2. Pas indien noodzakelijk de configuratie van Microsoft Outlook aan.

    Opmerking:Informatie over de noodzakelijke instellingen in de Exchange Server of Outlook vind je in het handboek of verkrijg je rechtstreeks bij Microsoft.

Workaround

Als je de configuratie van Microsoft Exchange Server of Microsoft Outlook niet kunt of wilt wijzigen, schakel je het NetBIOS-filter in de FRITZ!Box uit:

Belangrijk:Wanneer het NetBIOS-filter is uitgeschakeld, kunnen computers in het thuisnetwerk vaker worden aangevallen vanaf internet. Stel daarom een firewall in op alle computers in het thuisnetwerk.

  1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
  3. Klik op het tabblad "Lists".
  4. Schakel de optie "NetBIOS filter enabled" uit. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.