FRITZ!Box 7581 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7581 Service

Bellers horen geen bezettoon wanneer er al wordt gebeld met de FRITZ!Box

Bellers horen een beltoon en geen bezettoon als er al wordt gebeld met de FRITZ!Box. De beller denkt dan dat de lijn beschikbaar is.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Functie wordt niet ondersteund door IP-telefoons

De functie "call rejection on busy (busy on busy)" wordt niet ondersteund bij het bellen met IP-telefoons (bijvoorbeeldFRITZ!App Fon). Als je belt met een IP-telefoon, is het dus niet mogelijk om een bezettoon door te geven aan de beller.

2 FRITZ!Box configureren

  1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
  3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
  4. Klik op de tab "Telephony Device Features" of "Properties".
  5. Schakel de optie "Call rejection on busy (busy on busy)" in.
  6. Schakel de optie "Call Waiting" uit. Als je ISDN-telefoons gebruikt, moet je de optie rechtstreeks uitschakelen op de telefoon. Informatie over de configuratie van het apparaat vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.
  7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.