FRITZ!Box 7581 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7581 Service

Foutmelding "Login failed [...]" wanneer alleen een wachtwoord is vereist voor toegang tot FRITZ!Box

Je krijgt geen toegang tot de FRITZ!Box wanneer je het wachtwoord invoert.
Een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven:

 • "Login failed. The login data are incorrect or do not have authorization for this area."
 • "Login failed. Did you make a typing error, or do you not have the right to access this area?"

Oorzaak

 • De gebruikersnaam en/of het wachtwoord is onjuist, of de gebruiker heeft geen toegangsrechten voor dat specifieke gebied van de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box-wachtwoord (zoals aangegeven onder op het apparaat) invoeren

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box al beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord is afgedrukt op de sticker aan de onderkant van je FRITZ!Box. Als je dit wachtwoord niet hebt gewijzigd, kun je het gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

 • Voer het wachtwoord in dat is afgedrukt op de sticker onder op je FRITZ!Box.

2 Toegangslink versturen met pushservice-mail

Als je in je FRITZ!BOX in het menu "System" onder "Push Service" een e-mailadres hebt opgegeven voor de pushservice "forgot password" dan kun je de FRITZ!Box je een toegangslink laten sturen waarmee je weer kunt inloggen op de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Forgot your password?" onder de wachtwoordaanvraag.

  Opmerking:Als de knop "Send Push Service mail" niet zichtbaar is, dan is de pushservice niet ingeschakeld.

 3. Klik op "Send Push Service Mail".
  • Er wordt een e-mail met een link voor het instellen van een nieuw wachtwoord verstuurd naar het e-mailadres dat je hebt ingevoerd voor de pushservice "forgot password".
 4. Haal je e-mail op met hetzelfde apparaat dat je hebt gebruikt om de toegangslink aan te vragen en volg de instructies in de e-mail.

3 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden

Als je de "push service" in je FRITZ!Box niet hebt ingeschakeld of als je geen toegang hebt tot het e-mailadres dat je hebt ingevoerd, dan moet je de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden.

Belangrijk:Bij het laden van de fabrieksinstellingen worden alle instellingen die je in de FRITZ!Box hebt geconfigureerd ongedaan gemaakt.

Als je de instellingen eerder via een back-upbestand hebt opgeslagen, kun je de instellingen na het laden van de fabrieksinstellingen weer herstellen.

Fabrieksinstellingen laden

 1. Ontkoppel de FRITZ!Box kort van de stroomvoorziening.
 2. Open binnen 10 minuten de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 3. Klik op "Forgot your password?" onder de wachtwoordaanvraag.
 4. Klik op de knop "Restore Factory Settings".
  • De fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Box wordt opnieuw opgestart. Bij het laden van de fabrieksinstellingen wordt het vereiste wachtwoord voor toegang tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface ook weer ingesteld op het oorspronkelijke wachtwoord van het apparaat.
 5. Voer het wachtwoord in dat is afgedrukt op de sticker aan de onderkant van het apparaat en klik op "OK".
  • Een eigen wachtwoord kun je daarna weer instellen onder "System" > "FRITZ!Box Users" via het tabblad "Login to the Home Network".

Instellingen herstellen

Als je de instellingen van je FRITZ!BOX had opgeslagen, kun je deze na het laden van de fabrieksinstellingen weer herstellen. Je kunt echter niet de FRITZ!Box-gebruikers (FRITZ!Box User) en de bijbehorende wachtwoorden vanuit het back-upbestand herstellen, omdat anders ook het onbekende wachtwoord voor de gebruikersinterface weer wordt geïmporteerd. Herstel daarom alleen de geselecteerde instellingen:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restore".
 4. Voer het wachtwoord in dat je hebt opgegeven bij het opslaan van het back-upbestand.
 5. Klik op "Browse" en selecteer het bestand "FRITZ.Box[...].export" met de instellingen die je wilt herstellen.
 6. Schakel de optie "Select manually the settings to be restored" in.
 7. Klik op de knop "Restore".
 8. Schakel de instellingen in die je wilt herstellen, behalve de optie "FRITZ!BOX user" en klik op "Apply".

De instellingen worden nu hersteld. Vervolgens moet je mogelijk alle draadloze telefoons, DECT-repeaters en smarthome-apparaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200 of radiatorthermostaten, opnieuw aanmelden bij de FRITZ!Box.

Opmerking:Alle instellingen voor je draadloze telefoons blijven gehandhaafd als je de telefoons aanmeldt via het menu van de telefoons en niet met de wizard voor telefoontoestellen.

Controleer tot slot de afzonderlijke IP-configuraties van de apparaten in het thuisnetwerk, instellingen voor MyFRITZ!, portforwarding-regels, VPN-verbindingen en wijzig deze wanneer nodig.

Opmerking:Configureer de push service, zodat je je wachtwoord weer kunt herstellen mocht je het wachtwoord zijn vergeten.