FRITZ!Box 7581 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7581 Service

Werking en configuratie van kiesregels

Een telefoon dat is verbonden met de FRITZ!Box gebruikt, afhankelijk van de instelling, automatisch een bepaald telefoonnummer bij het tot stand brengen van uitgaande telefoongesprekken. Je kunt deze instelling negeren en kiesregels gebruiken om te bepalen welk telefoonnummer de FRITZ!Box gebruikt voor uitgaande oproepen naar nummers in een bepaald bereik van telefoonnummers (bijvoorbeeld naar mobiele telefoonnummers) of naar een bepaald nummer.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Carrier select-codes (carrier select-bellen) kunnen alleen worden gebruikt voor vaste telefoonnummers.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Werking van kiesregels

Je kunt kiesregels maken voor afzonderlijke telefoonnummers en voor bereiken van telefoonnummers en hiermee definiëren hoe de verbinding tot stand wordt gebracht. Je kunt bijvoorbeeld definiëren dat:

 • oproepen naar bepaalde bereiken van telefoonnummers (bijvoorbeeld 0017) altijd tot stand worden gebracht via een bepaald internettelefoonnummer.
 • oproepen naar een bepaald telefoonnummer altijd tot stand worden gebracht via een bepaald internettelefoonnummer.

2 Kiesregels configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Dialing Rules".
 4. Klik op de knop "New Dialing Rule".
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Connect via" op welk type oproepen je de kiesregel wilt toepassen. Als je voor het bereik "Telephone number" hebt geselecteerd, voer je ook een telefoonnummer of een bereik van telefoonnummers in.

  Voorbeeld:
  Voer 030 in als de kiesregel moet worden toegepast op alle oproepen naar Utrecht.

 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Connect via" het telefoonnummer dat je wilt gebruiken voor deze oproepen. Als je "Internet" selecteert, gebruikt de FRITZ!Box het eerste internettelefoonnummer dat is geconfigureerd onder "Telephony > Telephone Numbers".
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.