FRITZ!Box 7581 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7581 Service

Bestanden kunnen niet worden gekopieerd naar FRITZ!NAS

Met de FRITZ!NAS-gebruikersinterface (http://fritz.nas) kun je geen bestanden kopiëren naar een USB-opslagapparaat dat met de FRITZ!Box is verbonden, hoewel er voldoende ruimte is op het opslagapparaat. De webbrowser (bijvoorbeeld Firefox, Chrome, Safari) reageert niet wanneer je klikt op de knop "Upload" in de FRITZ!NAS-gebruikersinterface of het kopiëren wordt onmiddellijk beëindigd nadat je op "Copy" hebt geklikt.

De volgende foutmelding wordt mogelijk weergegeven:

  • "Copying complete. 1 file was not copied."

1 Bestands- of partitiegrootte wordt niet ondersteund

De FRITZ!NAS-interface (http://fritz.nas) ondersteunt:

  • Bestanden van maximaal 4 gigabytes,
  • Partities van maximaal 4 terabytes.

Met de FRITZ!NAS-gebruikersinterface kun je geen bestanden kopiëren die groter zijn dan 4 gigabytes en je kunt geen bestanden kopiëren naar een partitie van 4 terabytes of meer.

Opmerking:Bij downloads zijn er geen beperkingen voor de grootte van bestanden en partities. Als een harde schijf partities bevat van meer dan 4 terabytes, dan wordt in de FRITZ!Box-gebruikersinterface (onder "Home Network > USB Devices > Properties" en "Home Network > Storage (NAS)") "0 Byte" aangegeven als opslagcapaciteit.

Workaround

Als je een USB-opslagapparaat gebruikt met partities van minder dan 4 terabytes:

Als je een USB-opslagapparaat gebruikt met partities van 4 terabytes of meer:

  • Formatteer het USB-opslagapparaat opnieuw. Maak maximaal vier partities aan die elk niet groter zijn dan vier terabytes.

    LET OP!Maak eerst een back-up van je gegevens voordat je het USB-opslagapparaat opnieuw formatteert, want tijdens het proces worden alle gegevens verwijderd. De fabrikant kan je informatie geven over de procedure voor formatteren.