FRITZ!Box 7581 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7581 Service

Playlists worden niet of slechts gedeeltelijk afgespeeld

Afspeelapparaten of -programma's geven niet alle playlists (afspeellijsten) op de FRITZ!Box Media Server weer of spelen slechts enkele audiobestanden van een playlist af.

Opmerking:Als de muziekbestanden zelfs helemaal niet worden weergegeven door de FRITZ!Box Mediaserver, ga je te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Oorzaak

 • De betreffende playlists bevatten onjuiste, ongeldige of onvolledige paden.

Paden in playlist corrigeren

Elke playlist bevat informatie over de locatie waar alle vermelde bestanden zijn opgeslagen. Alleen als de FRITZ!Box de padnaam in de playlist juist kan oplossen, kan de FRITZ!Box de bestanden ook weergeven:

Voorbeeld:
Op de computer is een playlist gemaakt en samen met de muziekbestanden gekopieerd naar een USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box. De FRITZ!Box kan de playlist niet afspelen als de playlist nog verwijst naar de oude map waarin de bestanden waren opgeslagen (bijvoorbeeld C:\Gebruikers\JanModaal\Music\...), en niet naar de nieuwe locatie.

 1. Of: Corrigeer de paden in de playlist, bijvoorbeeld met een teksteditor, en vervang daarbij alle absolute door relatieve paden.
  • Of: Maak een nieuwe playlist met relatieve paden, bijvoorbeeld met het programma Playlist Creator.
  • Neem daarbij de onderstaande informatie over absolute en relatieve padnamen in acht:
   • Absolute padnamen:
    • Absolute padnamen bevatten het volledige pad naar een bestand en beginnen met de naam van het station of het opslagmedium waarop het bestand is opgeslagen.
    • Absolute padnamen zijn niet geschikt voor playlists, want Windows, macOS en andere besturingssystemen beheren stations en opslagmedia op verschillende manieren, maar gebruiken deze als referentiepunt voor padnamen.

     Voorbeeld voor een absolute padnaam in Windows:
     C:\Gebruikers\JanModaal\Music\King Dude\King Dude & Chelsea Wolfe - Be Free.mp3

   • Relatieve padnamen:
    • Bij relatieve padnamen worden delen van het bestandspad weggelaten, bijvoorbeeld de verwijzing naar het station. In plaats daarvan wordt de padnaam geïnterpreteerd vanaf een bepaalde locatie, doorgaans de locatie waar het bestand is opgeslagen.
    • Relatieve padnamen zijn geschikt voor playlists omdat de playlist alleen hoeft te worden gewijzigd als de relatieve toewijzing van de bestanden en playlist verandert. Als de bestanden en de playlist in dezelfde map staan, kun je deze bijvoorbeeld naar een willekeurige locatie verplaatsen zonder dat je de playlist hoeft te wijzigen.

     Voorbeeld voor een relatieve padnaam in Windows:
     ..\Music\King Dude\King Dude & Chelsea Wolfe - Be Free.mp3