FRITZ!Box 7581 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7581 Service

FRITZ!Box meldt "Configuration of the VPN connection failed, because no virtual IP address [...]"

Tijdens een poging de optie "VPN" in te schakelen voor een FRITZ!Box-gebruiker, wordt de volgende foutmelding weergegeven door de FRITZ!Box:

"An error occurred. Error description: Configuration of the VPN connection failed, because no virtual IP address could be defined for the user. Please check the network settings. Please enter your data again. If the error occurs again, please consult AVM Support."

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 IP-instellingen van de FRITZ!Box aanpassen

Er is geen vrij IPv4-adres meer beschikbaar voor de VPN-toegang van de gebruiker. Hetzij het adresbereik dat wordt gebruikt door de DHCP-server van de FRITZ!Box bevat het volledige IPv4-netwerk, hetzij alle IPv4-adressen buiten dit DHCP-bereik worden al gebruikt voor andere VPN-toegangen.

Configureer de FRITZ!Box zodanig dat voldoende vrije IP-adressen beschikbaar zijn voor alle VPN-toegangen:

Opmerking:Met deze handleiding gebruikt de FRITZ!Box het IPv4-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IPv4-adressen toe van 192.168.10.20 tot 192.168.10.200. Als je een ander IPv4-netwerk wilt gebruiken, wijzig dan deze voorbeeldwaarden.

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
  3. Klik op het tabblad "Network Settings".
  4. Klik op de knop "IPv4-Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
  5. Voer als IP-adres 192.168.10.1 in.
  6. Voer als subnetmasker 255.255.255.0 in.
  7. Voer als bereik waaruit de FRITZ!Box de IPv4-adressen toewijst, 192.168.10.20 tot 192.168.10.200 in.
  8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.