FRITZ!Box 7581 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7581 Service

FRITZ!Box meldt "Wireless LAN transmission quality increased by reduced channel bandwidth"

Draadloze netwerkapparaten, zoals computers, smartphones of tablets, geven de snelheid van de draadloze verbinding met de FRITZ!Box weer met een beduidend lagere doorvoercapaciteit dan mogelijk is met de draadloze standaard 802.11n. Hierbij wordt de volgende melding weergegeven in de Event Log:

 • "Wireless LAN transmission quality increased by reduced channel bandwidth (2,4 GHz)"

Oorzaak

 • De FRITZ!Box herkent wanneer de door de FRITZ!Box gebruikte draadloze kanalen op de 2,4GHz-frequentieband zwaar worden belast door andere draadloze netwerken. Om nog steeds stabiele draadloze verbindingen te kunnen waarborgen, reduceert de FRITZ!Box automatisch de kanaalbandbreedte van 40 MHz tot 20 MHz. Hiermee voldoet de FRITZ!Box aan de functionaliteit "wireless coexistence", die onderdeel is van de draadloze standaard 802.11n. Hoewel de draadloze netwerkapparaten hierdoor een lagere doorvoercapaciteit weergeven, wordt de bruikbare datasnelheid hoger, omdat er minder storingen optreden en de draadloze verbinding niet meer wordt beïnvloed door hertransmissie.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Autokanaal inschakelen of bijwerken

Als het autokanaal is ingeschakeld, controleert de FRITZ!Box de draadloze omgeving en gebruikt automatisch de meest geschikte instellingen voor het draadloze kanaal. In de loop van de dag kan de drukte op de frequentieband echter duidelijk veranderen. Zolang er nog draadloze netwerkapparaten zijn verbonden met de FRITZ!Box, werkt deze het autokanaal niet bij. Je kunt het autokanaal echter altijd handmatig bijwerken:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Set radio channel settings automatically (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

  Opmerking:Als het autokanaal wordt ingeschakeld en bijgewerkt, worden alle draadloze verbindingen met de FRITZ!Box verbroken en automatisch opnieuw tot stand gebracht.

 5. Klik op de knop "Refresh Autochannel".

2 Draadloze verbinding met de 5GHz-frequentieband tot stand brengen

De FRITZ!Box stelt het draadloze netwerk beschikbaar via zowel de 2,4- als de 5GHz-frequentieband. De 5GHz-frequentieband heeft minder vaak last van interferentie. Schakel daarom over op deze frequentieband als je draadloze netwerkapparaten de 5GHz-frequentieband ondersteunen:

Opmerking:Niet alle draadloze netwerkapparaten ondersteunen de 5GHz-frequentieband.
FRITZ!WLAN Stick AC 430, FRITZ!WLAN Stick AC 860 en FRITZ!WLAN Stick N (v2) ondersteunen de 5GHz-frequentieband.

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel in de sectie "5-GHz frequency band" de optie "Wireless radio network enabled" in.
 4. Voer in het invoerveld "Name of the wireless radio network (SSID)" een andere naam in, zodat je voortaan het draadloze 5GHz-netwerk kunt onderscheiden van het draadloze 2,4GHz-netwerk. Als er maar één invoerveld wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.

  Belangrijk:Niet elk draadloos netwerkapparaat ondersteunt alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen letters en cijfer (alfanumerieke tekens, dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) in de naam van het draadloze netwerk.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Breng een draadloze verbinding tot stand met het draadloze netwerk van de FRITZ!Box via de naam (SSID) die je hebt toegewezen aan de 5GHz-frequentieband.

Nu worden draadloze verbindingen met de FRITZ!Box tot stand met de hoogst mogelijke doorvoercapaciteit.

Opmerking:Als in het "Event Log" van de FRITZ!Box nog steeds de melding "Wireless LAN transmission quality increased by reduced channel bandwidth [...]" wordt weergegeven, dan komt dit door de zware belasting door draadloze netwerken in de buurt.