FRITZ!Box 7581 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7581 Service

Android-smartphone of -tablet gebruiken in het FRITZ!Box-thuisnetwerk

Je kunt een Android-smartphone of -tablet gemakkelijk verbinden met het draadloze netwerk (WiFi) van de FRITZ!Box. Je kunt het Android-apparaat dan gebruiken voor toegang tot internet, om te bellen via de FRITZ!Box en voor het afspelen van foto's, video's en muziek van de FRITZ!Box-mediaserver.

Opmerking:Als voorbeeld gebruiken we hier een Google Nexus 4 met Android 4.4.2 om te laten zien hoe je een Android-apparaat verbindt met de FRITZ!Box.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Voorbereidingen

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-Server. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Android-apparaat met FRITZ!Box verbinden

Opmerking:Je kunt ook FRITZ!App WLANgebruiken om je Android-apparaat gemakkelijk te verbinden met de FRITZ!Box en de app nuttige informatie over de draadloze verbinding laten tonen.

 1. Tik op "Instellingen" in het startscherm van het Androidapparaat.
 2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
 3. Als het draadloze netwerk is uitgeschakeld, schakel je dit in in door te tikken op het pictogram "UIT" naast de optie "Wi-Fi".
 4. Tik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box.

  Opmerking:Als je de naam van het draadloze netwerk (SSID) en de netwerksleutel van je FRITZ!Box niet kent, bepaal dan de draadloze netwerkinstellingen van je FRITZ!Box.

 5. Voer in het veld "Password" de sleutel van het draadloze netwerk van de FRITZ!Box in en tik op "Connect".

Het Android-apparaat is nu verbonden met internet via de FRITZ!Box en kan bijvoorbeeld met FRITZ!App Media multimediabestanden van de FRITZ!Box-mediaserver en andere mediaservers binnen het thuisnetwerk afspelen.

3 Android-apparaat gebruiken met FRITZ!Box

Telefoneren via de FRITZ!Box

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je met je Android-apparaat thuis via FRITZ!Box wilt bellen:

Toegang tot de FRITZ!Box via internet

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je onderweg via het internet veilige toegang tot je FRITZ!Box, of tot een op de FRITZ!Box aangesloten USB-opslagmedium wilt, of als je de smart home apparaten in je thuisnetwerk via internet wilt beheren:

Toegang tot FRITZ!NAS binnen het thuisnetwerk

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je je Android-apparaat wilt gebruiken voor toegang tot een USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box:

 • Configureer MyFRITZ! App 2,
  • of,als je toegang tot de FRITZ!NAS-inhoud wilt zonder extra app te gebruiken:
  • of, als je een app gebruikt die via het SMB-protocol (Server Message Block) of het FTP-protocol toegang verkrijgt tot gedeelde bestanden of FTP-servers:
   • Configureer de app voor toegang tot FRITZ!NAS via SMB (\\fritz.box) of FTP (ftp://fritz.box). Informatie over de configuratie van de app verkrijg je van de betreffende fabrikant.

Android-apparaat gebruiken als webcam

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je je Android-apparaat gebruikt als webcam om onderweg via internet te zien wat er voor de camera van het Android-apparaat gebeurt:

Multimediabestanden afspelen van FRITZ!Box-mediaserver

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je met je Android-apparaat multimediabestanden wilt afspelen via een USB-opslagmedium dat is aangesloten aan de FRITZ!Box.

 1. Configureer de FRITZ!Box als mediaserver.
 2. Configureer FRITZ!App Media.

Printen via de FRITZ!Box

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je je Android-apparaat thuis wilt gebruiken om te printen met een USB-printer die met de FRITZ!Box is verbonden:

 1. Configureer de met de FRITZ!Box verbonden USB-printer als netwerkprinter.
 2. Installeer op het Android-apparaat een app die verbinding kan maken met een printer via IP RAW (bijvoorbeeld PrintBot ofPrintHand Mobile Print).
 3. Configureer de app volgens de instructies van de fabrikant. Gebruik hierbij de volgende instellingen:
  • Aansluittype: Raw TCP
  • Poort: 9100
  • Hostnaam of IP-adres: fritz.box

VPN-verbinding met FRITZ!Box configureren

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je met behulp van VPN (Virtual Private Network) via de internetverbinding van je Android-apparaat een veilige versleutelde netwerkverbinding naar je FRITZ!Box en netwerkapparaten of diensten binnen het thuisnetwerk tot stand wilt brengen:

Opmerking:Bij een actieve VPN-verbinding worden alle internetquery's gerouteerd via de FRITZ!Box. Hierdoor heb je met je Android-apparaat ook bij een verbinding via publieke draadloze hotspots afluister- en fraudebestendige toegang tot alle internetservices (bijvoorbeeld e-mail, online banking).