FRITZ!Box 7581 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7581 Service

Interne telefoongesprekken voeren

Als er meerdere telefoons zijn aangesloten op je FRITZ!Box, kun je (gratis) interne telefoongesprekken voeren tussen de telefoons. Je kunt bijvoorbeeld een draadloze telefoon gebruiken om een telefoon bellen die is aangesloten op een analoge poort van de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Interne gesprekken voeren

Keypad in de telefoon configureren

Toetssequenties zijn teken- en cijferreeksen waarmee je de functies kunt in- en uitschakelen. Bij een telefoon die aan het basisstation van de FRITZ!Box is aangemeld, bijvoorbeeld FRITZ!Fon FRITZ!Fon C5, kun je de toetssequenties meteen gebruiken. Bij een draadloze telefoon die nietaan het basisstation van de FRITZ!Box is aangemeld, moet je eerst de functie keypad configureren:

 • Stel de telefoon zodanig in, dat hiermee toetssequenties (teken- en nummerreeksen, zoals *121#) kunnen worden verzonden en speciale tekens zoals * en # kunnen worden gekozen. Bij veel telefoons configureer je deze functie via het menu "Operation at a PBX > Dialing options > Dial * and #".

Intern telefoneren

 • Wanneer alle telefoons moeten overgaan die zijn verbonden met de FRITZ!Box, kies je **9 voor een paging-oproep. Je voert dan een gesprek met de telefoon die als eerste wordt opgenomen.
  • Wanneer een bepaalde telefoon moet overgaan, kies je ** en vervolgens het interne telefoonnummer van de telefoon.

   Voorbeeld:
   Om een telefoon te bellen die is aangesloten op de poort "FON 1", kies je **1.

   Opmerking:Je vindt de interne telefoonnummers van de telefoontoestellen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telephone Book > Internal Numbers".