FRITZ!Box 7581 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7581 Service

Telefoon gebruiken om toetscombinaties te versturen naar een telefonieprovider

Je kunt toetscombinaties (combinaties van tekens en cijfers, bijvoorbeeld *50#) gebruiken om services van je telefonieprovider (bijvoorbeeld voicemailpostvak, oproepomleiding) te activeren en configureren in de centrale van de provider.

1 Een telefoon configureren voor de toetsenblokfunctie

De volgende stappen zijn alleen vereist als de draadloze telefoon niet is geregistreerd bij het FRITZ!Box-basisstation:

Opmerking:Als je een telefoon gebruikt die is geregistreerd bij het basisstation van je FRITZ!Box (bijvoorbeeld FRITZ!Fon C5), hoef je deze niet te configureren om de toetsenblokfunctie te gebruiken.

  • Stel de apparatuur zodanig in, dat hiermee de speciale tekens (bijv. * en #) kunnen worden gekozen dan wel toetsensequenties (sequenties van tekens en cijfers, bijv. *121#) kunnen worden verzonden.

    Opmerking:Veel Gigaset-telefoons kunnen als volgt worden geconfigureerd: Selecteer "Operation at a PBX" in het menu van de telefoon, selecteer "Dialing options" en schakel vervolgens de optie "Dial * and #" in.

2 Toetscombinatie versturen

  1. Kies *#[toetscombinatie] (bijvoorbeeld *#*50#) op je telefoon.
  2. Druk op de oproeptoets (hoorn opnemen).
  3. Hang weer op.

    Belangrijk:Als je een toetscombinatie wilt configureren als service voor een bepaald telefoonnummer, dan moet je kunnen bellen met dat nummer.