FRITZ!Box 7583 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7583 Service

Groepsschakelaar voor smarthome-apparaten configureren

Je kunt meerdere smarthome-apparaten samenvoegen tot een groep en zo gemakkelijk tegelijk schakelen en aansturen. Een groep die bestaat uit meerdere schakelbare contactdozen, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, kun je dan automatisch volgens een tijdschema of temperatuurafhankelijk schakelen. Desgewenst kun je een groep waarvoor een tijdschakeling is geconfigureerd ook handmatig in- en uitschakelen.
Daarnaast kun je ook een zogenaamde "master" definiëren als schakelgenerator, die een hele groep schakelt.

Je kunt ook FRITZ!DECT-radiatorthermostaten in groepen organiseren en zo bijvoorbeeld gemakkelijk meerdere radiatorthermostaten in dezelfde ruimte tegelijk aansturen.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Bij een groep met contactdozen waarvoor een temperatuurafhankelijke schakeling is geconfigureerd, is niet mogelijk om de groep of een enkel apparaat van de groep te schakelen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Groep aanmaken

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik op de knop "New Group".
 4. Selecteer het apparaattype ("Switching Actuators" or "Radiator control") dat je wilt samenvoegen tot een groep en klik op "OK".
 5. Voer een naam in voor de groep en selecteer de smarthome-apparaten die je samen wilt schakelen in de groep.
 6. Klik op de knop "OK". De groep wordt aangemaakt.
 7. Klik in het volgende venster op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Groep met schakelbare contactdozen schakelen

Schakelbare contactdozen die je hebt samengevoegd tot een groep kun je automatisch via een "Master" schakelen, of desgewenst ook handmatig:

Groep automatisch schakelen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All groups".
 4. Klik op de knop (Bewerken) bij de optie "Group switch" voor de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren.
 5. Selecteer in de sectie "Automatic Switching" de optie "Switching a Group Automatically" en configureer gewenste schakeltijden.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Groep schakelen via een "Master"

Je kunt een van je smarthome-apparaten definiëren als zogenaamde "master". Wanneer deze automatisch of handmatig wordt geschakeld, worden ook alle andere apparaten geschakeld die zijn toegewezen aan de groep van de "master". De "master" hoeft geen deel uit te maken van de groep die je wilt schakelen:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All groups".
 4. Klik op de knop (Bewerken) bij de groep waarvoor je het schakelen via een "Master" wilt configureren.
 5. Schakel in de sectie "Automatic Switching" de optie "Switching a Group via a FRITZ! actuator ('Master')" in en selecteer in de vervolgkeuzelijst "Actuator" het apparaat dat je als de "Master" wilt gebruiken.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Groep handmatig schakelen

Als je een groep waarvoor je ook een automatische tijdschakeling hebt geconfigureerd handmatig schakelt, is de handmatige schakeling geldig tot het volgende automatische schakelmoment in werking treedt:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik in de sectie "Group [naam van de groep]" bij "Group switch" op de aan/uit-schakelaar.

  Opmerking:Je kunt de smarthomegroep ook handmatig schakelen met een FRITZ!Fon (menu "Home Network" > "Smart Home") en via een FRITZ!DECT-schakelaar, of in het thuisnetwerk en vanaf internet met de FRITZ!App Smart Home.

3 Groep met radiatorthermostaten aansturen

Radiatorthermostaten die je hebt samengevoegd tot een groep kun je automatisch of desgewenst ook handmatig aansturen:

Groepen met radiatorthermostaten automatisch bedienen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All groups".
 4. Klik op de knop (Bewerken) bij de optie "Group switch" voor de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren.
 5. Configureer de gewenste tijd- en vakantieschakeling.
 6. Stel onder "Heating off" de periode in waarin niet moet worden verwarmd.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Groepen met radiatorthermostaten handmatig bedienen

Als je een groep met radiatorthermostaten, waarvoor je ook een automatische schakeling hebt geconfigureerd, handmatig schakelt, is de handmatige schakeling geldig tot het volgende automatische schakelmoment in werking treedt:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik in de sectie "Group [naam van de groep]" bij "Group switch" onder "Temperature target" op plus of min om de temperatuur van de groep te wijzigen.

  Opmerking:Je kunt de groep met radiatorthermostaten ook handmatig schakelen met een FRITZ!Fon (menu "Home Network" > "Smart Home") of in het thuisnetwerk en vanaf internet met de MyFRITZ!App.
  Individuele verwarmingsprofielen kun je opslaan in sjablonen en desgewenst inschakelen.