FRITZ!Box 7583 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7583 Service

Wi-Fi-gasttoegang in FRITZ!Box configureren

Met de Wi-Fi-gasttoegang biedt je FRITZ!Box je gasten een extra toegang tot internet. Apparaten die zich in het gastnetwerk bevinden, kunnen geen apparaten in het thuisnetwerk benaderen. De FRITZ!Box stelt daarvoor een extra Wi-Fi-netwerk beschikbaar, dat eigen beveiligingsinstellingen heeft en met, indien gewenst, een captiveportal.

Je kunt de gasttoegang kan zowel versleuteld als onversleuteld beschikbaar stellen:

 • De privé Wi-Fi-gasttoegang kan alleen worden gebruikt door een wachtwoord in te voeren. Gegevens die via de gasttoegang worden verstuurd, zijn beveiligd met de huidige versleutelmethode WPA 2. De privé-Wi-Fi-gasttoegang is geschikt voor vrienden en kennissen die bij jou thuis veilige toegang tot internet willen hebben.
 • De openbare Wi-Fi-hotspot kan worden gebruikt zonder een wachtwoord in te voeren. Gegevens worden, zoals bij elke openbare hotspot, onversleuteld verstuurd. De openbare Wi-Fi-hotspot is geschikt om bijvoorbeeld in een café of dokterspraktijk te gebruiken.

Voorwaarden / beperkingen

 • Het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box moet zijn ingeschakeld.
 • De apparaten in het gastnetwerk zijn geconfigureerd voor het automatisch ophalen van IP-instellingen per DHCP.
 • In de modus "Existing connection over wireless LAN" is het niet mogelijk om de gasttoegang te configureren.
 • Als de FRITZ!Box gebruikmaakt van de internetverbinding van een andere router (bedrijf als IP-client), is de gasttoegang niet beschikbaar.
 • In de bedrijfsmodus Mesh Repeater zijn een aantal instellingen (bijvoorbeeld de captiveportal) niet beschikbaar. Deze instellingen worden overgenomen van de FRITZ!Box die de internetverbinding tot stand brengt.
 • IPTV afspelen en andere functies van de FRITZ!Box (bijvoorbeeld MAC-adresfilter, portforwarding, telefonie) zijn niet beschikbaar via de gasttoegang.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Toegang voor gasten instellen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Wi-Fi" (of "Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" (of "Wireless") op "Guest Access".
 3. Schakel de gasttoegang in.
 4. Wanneer je vrienden en kennissen door een wachtwoord beveiligde toegang tot internet wilt geven:
  1. Schakel de optie "Private Wi-Fi guest access" (of "Private wireless LAN guest access") in.
  2. Voer bij "Name of the Wi-Fi guest access (SSID)" (of "Name of the wireless guest access (SSID)") de naam in, die je gasten zullen zien wanneer zij naar draadloze netwerken zoeken.
  3. Voer in het invoerveld "Network key" een wachtwoord in dat tussen 8 en 63 tekens lang is. Gebruik cijfers, een combinatie van hoofdletters en kleine letters en ook andere tekens.
  • Wanneer je bezoekers toegang tot internet wilt geven zonder beveiliging door een wachtwoord:
   1. Schakel de optie "public Wi-Fi hotspot" in.
   2. Voer bij "Name of the WiFi hotspot (SSID)" de naam in, die je gasten zullen zien wanneer zij naar draadloze netwerken zoeken.
 5. Klik verder naar beneden op "Additional Settings".
 6. Als je een protocol wilt ontvangen met daarin de aan- en afmeldingen van de apparaten in het gastnetwerk, schakel dan de optie "Enabling the push service" in.
 7. Als je de gebruikers van de gasttoegang een captiveportal wilt laten zien, schakel je de optie "Display Captive Portal" in en configureer je deze naar wens.
 8. Als de gasttoegang niet permanent ingeschakeld moet zijn, stel je in na hoeveel tijd de gasttoegang automatisch moet worden uitgeschakeld.
 9. Als de draadloze netwerkapparaten onderling ook gegevens mogen uitwisselen, schakel je de optie "Wireless devices may communicate with each other" in.
 10. Als je ook andere vormen van internettoegang wilt toestaan, schakel dan de optie "Restrict internet applications" uit.
 11. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Regels opstellen voor internetgebruik via de gasttoegang

Alle apparaten in het gastnetwerk zijn ondergeschikt aan het toegangsprofiel "Guest" van het kinderslot van de FRITZ!Box. Je kunt het toegangsprofiel "Guest" wijzigen als je bijvoorbeeld het internetgebruik in het gastnetwerk wilt beperken tot bepaalde tijden of het bezoeken van bepaalde websites wilt verbieden:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Access Profiles" en vervolgens bij het profiel "Guest" op de knop (bewerken).
 4. Schakel in de sectie "Time Limit" bij "Period" de optie "restricted" in.
 5. Klik op de knop "Internet use blocked" en houd de linkermuisknop ingedrukt terwijl je de muis sleept over de delen van de tabel met de tijden waarop je internetgebruik wilt beperken.

  Afb.: Internetgebruik 's nachts en 's morgens geblokkeerd

 6. Als je bepaalde websites wilt blokkeren, schakel je de opties "Filter web sites" en "Block web sites (blacklist)" in.

  Opmerking:Informatie over configuratie van de blacklist vindt je in de handleiding Filterlijsten voor websites maken.

 7. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.

3 Bandbreedte van de gasttoegang begrenzen

Alle apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden delen de bandbreedte van je internettoegang. Indien nodig, kun je de bandbreedte voor de gasttoegang begrenzen door een deel van de bandbreedte voor apparaten binnen het thuisnetwerk te reserveren.

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Prioritization".
 4. Schakel de optie "Reserve bandwidth for the home network" in en selecteer in de vervolgkeuzelijst hoeveel bandbreedte moet worden gereserveerd.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.