FRITZ!Box 7583 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7583 Service

Energiebesparingsfunctie voor USB-harde schijven inschakelen

USB-harde schijven die zijn aangesloten op de FRITZ!Box, kunnen naar de energiebesparingsmodus (Standby) worden geschakeld also deze niet actief zijn.

Voorwaarden / Beperkingen

  • De USB-harde schijf en de behuizing van de USB-harde schijf moeten de energiebesparingsmodus ondersteunen..
  • De functie USB Remote Connection is niet ingeschakeld voor USB-opslagmedia (in de gebruikersinterface onder "Home Network > USB Devices > USB remote connection").

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Energiebesparingsfunctie in FRITZ!Box inschakelen

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Home Network" op "USB Devices".
  3. Klik op het tabblad "USB Settings".
  4. Schakel de optie "Energy-saving function enabled" in.
  5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst hoeveel minuten de USB-harde schijf inactief kan blijven voordat de energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld.
  6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De USB-harde schijf schakelt over naar de energiebesparingsmodus na de door jou ingestelde tijd (bijvoorbeeld na 10 minuten zonder activiteit).