FRITZ!Box 7583 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7583 Service

FRITZ!Box als DSL-router (standaard) configureren

Je wilt een nieuwe FRITZ!Box verbinden en instellen? ✔ Houd de toegangsgevens bij de hand en start de wizard voor internettoegang.

De FRITZ!Box brengt de internetverbinding automatisch tot stand (gebruik als DSL-router), als je de FRITZ!Box verbindt met de DSL-aansluiting en je je persoonlijke toegangsgegevens invoert in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. Alle computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden kunnen dan tegelijkertijd en met gelijke rechten gebruikmaken van de internetverbinding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box op DSL-aansluiting aansluiten

Verbind de FRITZ!Box met je aansluiting voor VDSL of VDSL-bonding:

FRITZ!Box met VDSL-aansluiting verbinden

 1. Steek de DSL-kabel (Y-kabel) met het lange kabeluiteinde in de "DSL"-bus van de FRITZ!Box.
 2. Steek de DSL-kabel (Y-kabel) met een van de kortere kabeluiteinden in de DSL-wandcontactdoos (zie afb.).

  Afb.: FRITZ!Box met DSL-kabel verbinden met VDSL-aansluiting

FRITZ!Box met aansluiting voor VDSL-bonding verbinden

 1. Steek de DSL-kabel (Y-kabel) met het lange kabeluiteinde in de "DSL"-bus van de FRITZ!Box.
 2. Steek de korte kabeluiteinden van de DSL-kabel (Y-kabel) in beide DSL-bussen van de DSL-wandcontactdoos (zie afb.).

  Afb.: FRITZ!Box met DSL-kabel verbinden met aansluiting voor VDSL-bonding

2 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt aan de onderzijde van het apparaat en klik op "Log In".
 3. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik je op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".

  Afb.: FRITZ!Box-wizards oproepen

 4. Als je internetprovider in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven, selecteer je je internetprovider. Bij bepaalde regionale instellingen worden niet alle vooraf geconfigureerde providers weergegeven, tenzij je "More Internet service providers" selecteert.
  • Als je internetprovider niet wordt weergegeven, selecteer je de optie "Other Internet service provider".
 5. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

Nu brengt de FRITZ!Box de internetverbinding met de ingevoerde toegangsgegevens tot stand. Vervolgens kun je je telefoonnummers configureren in de FRITZ!Box en je draadloze netwerkapparaten verbinden met de FRITZ!Box.