FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

FRITZ!Box meldt diverse fouten met de DSL-verbinding

Je hebt problemen met je DSL-internetverbinding door diverse fouten in de FRITZ!Box of in de DSL-centrale van je internetprovider. Hierdoor is de internetverbinding van de FRITZ!Box erg traag (bijvoorbeeld wanneer je een webpagina opent of bestanden downloadt) of er zijn problemen bij het bellen via internet of met het afspelen van video's (bijvoorbeeld IPTV of video op aanvraag).

Oorzaak

 • De doorvoercapaciteit en stabiliteit van de DSL-verbinding hangen voornamelijk af van de lengte en de kwaliteit van de toegangslijn. Fouten in de bekabeling of problemen met de centrale (DSLAM) van de internetprovider kunnen ook van invloed zijn.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling zijn vaak moeilijk te herkennen en blijven lang onopgemerkt. Controleer daarom je huisbekabeling:

 1. Als je de FRITZ!Box gebruikt aan een IP-gebaseerde aansluiting, verwijder je de DSL-splitter.
 2. Verwijder alle kabelverlengingen, ongebruikte kabels, TAE-aansluitdozen en extra elektrische onderdelen (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).
 3. Controleer of de FRITZ!Box correct is verbonden met de DSL-aansluiting. Een gedetailleerde handleiding vind je op de installatieposter die met de FRITZ!Box is meegeleverd en in het handboek.

2 Interferentieweerstand verhogen

Vergroot de interferentieweerstand van je DSL-verbinding. Hiermee verminder je het aantal fouten vanwege korte storingen op de DSL-lijn:

Opmerking:Als je de interferentieweerstand van de DSL-verbinding vergroot, kan de doorvoercapaciteit van de DSL-verbinding verminderen. De snelheid en kwaliteit van internettoegang nemen echter wel toe, omdat deze niet worden beïnvloed door hertransmissie.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "DSL Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Schuif een van de regelaars onder "Receive Direction" een stap verder naar links, naar "Maximum Stability".

  Belangrijk:Schuif de regelaars niet te ver door naar "Maximum Stability", want op sommige DSL-lijnen kun je dan geen DSL-verbinding tot stand brengen. Dus selecteer niet meteen de instelling "maximum stability". Schuif de regelaar stapsgewijs naar links om te bepalen wat de beste instelling is voor jouw DSL-lijn.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Klik op de tab "DSL".
 7. Controleer wanneer je online bent op internet of in de sectie "Error Counter" de "Not Remediable Errors" (CRC) worden weergegeven voor de FRITZ!Box of de DSL-centrale.
  • Als er binnen 15 minuten nog steeds diverse problemen zijn:
   • Herhaal de stappen 3 - 7 tot er geen fouten meer zijn.

3 DSL-aansluiting controleren

Mogelijk is er een storing op je DSL-aansluiting. Omdat het controleren van de aansluiting door de DSL-provider lang kan duren, daarbij kosten kunnen ontstaan en uit onze ervaringen blijkt dat DSL-aansluitingen vaak storingen vertonen hoewel ze al door de provider zijn gecontroleerd, ga je als volgt te werk:

 • Controleer of er ook problemen optreden met je internetverbinding als je een andere DSL-modem gebruikt op je DSL-lijn,
  • of,
  • test of je problemen hebt wanneer je de FRITZ!Box gebruikt voor toegang tot internet op een andere DSL-lijn (bijvoorbeeld bij de buren).
  • Als je ook problemen ondervindt wanneer je een andere DSL-modem gebruikt op je DSL-lijn, of als je geen problemen hebt wanneer de FRITZ!Box een DSL-verbinding maakt op een andere lijn:
   • Vraag de DSL-provider om de DSL-lijn te controleren.

    LET OP!Je DSL-provider brengt mogelijk kosten in rekening voor het controleren van je DSL–lijn. Informeer van te voren bij je DSL-provider over de kosten!