FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

Diagnostische DSL-gegevens en supportgegevens genereren

Om je supportaanvraag te kunnen verwerken hebben we de diagnostische DSL-gegevens van de fout nodig, evenals de supportgegevens en een screenshot van de uitgevoerde test van DSL-lijn van je FRITZ!Box.

Opmerking:De supportgegevens bevatten onder andere de instellingen van je FRITZ!Box en de Event Log. De informatie in de supportgegevens gebruiken we uitsluitend om dit probleem op te lossen en wordt niet doorgegeven aan derden. Uiterlijk bij het sluiten van je supportaanvraag worden de supportgegevens gewist.

1 Diagnostische DSL-gegevens genereren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box linksonder op "Contents" en vervolgens op "FRITZ!Box Support".
 2. Klik op "Start DSL Diagnostics" om de DSL-diagnosefunctie te starten.
 3. Wacht tot de fout optreedt of reproduceer de fout.
 4. Als de DSL-verbinding vaak afbreekt, wacht je tot de verbinding tien keer is afgebroken nadat je de diagnose hebt gestart. Idealiter laat je de FRITZ!Box 24 uur verbonden met de DSL-aansluiting.
 5. Als er helemaal geen DSL-verbinding tot stand wordt gebracht, laat je de FRITZ!Box na het starten van de diagnose minstens een uur verbonden met de DSL-aansluiting.
 6. Klik op "End DSL Diagnostics".
 7. Sla het bestand met de diagnostische DSL-gegevens op je computer op.
 8. Indien mogelijk, maak je een zipbestand dat de de diagnostische DSL-gegevens bevat.

  Opmerking:Een zipbestand maakt de compressie van willekeurige bestanden mogelijk. Met Windows kun je een zipbestand als volgt creëren: klik met de rechtermuisknop op een bestand of map en kies in het contextmenu "Kopiëren naar" en vervolgens "Gecomprimeerde (gezipte) map".

2 Supportgegevens genereren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box linksonder op "Contents" en vervolgens op "FRITZ!Box Support".
 2. Klik op de knop "Generate Support Data".
 3. Selecteer de optie "Bestand opslaan" en sla de supportgegevens als txt-bestand op je computer op. Dit proces kan enkele minuten in beslag nemen. Wijzig niet de naam en de indeling van het bestand.
 4. Maak indien mogelijk een zipbestand met de supportgegevens.

  Opmerking:Een zipbestand maakt de compressie van willekeurige bestanden mogelijk. Met Windows kun je een zipbestand als volgt creëren: klik met de rechtermuisknop op een bestand of map en kies in het contextmenu "Kopiëren naar" en vervolgens "Gecomprimeerde (gezipte) map".

3 Screenshot maken van de test van de DSL-lijn

Voer de test van de DSL-lijn alleen uit als de FRITZ!Box helemaal geen DSL-verbinding kan maken:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box linksonder op "Contents" en vervolgens op "FRITZ!Box Support".
 2. Klik op de link "DSL line test".
 3. Verwijder de DSL-kabel uit de FRITZ!Box.
 4. Klik op de knop "Calibrate" en vervolgens op "OK" om de kalibratie te starten.
 5. Verbind de DSL-kabel opnieuw met de FRITZ!Box wanneer de kalibratie is voltooid.
 6. Klik op de knop "Measure" en vervolgens op "OK" om de test van de DSL-lijn te starten.
 7. Maak na de meting een Screenshot van de pagina "DSL line test".

  Belangrijk:Als uit de test van de DSL-lijn blijkt dat het probleem mogelijk binnen de huisbekabeling ligt, controleer je deze nog een keer. Laat ons weten of je binnen de aangegeven afstand afwijkingen kon waarnemen.