FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service
Not your product?

FRITZ!Box herkent een USB 3.0-opslagmedium als USB 2.0-apparaat

Hoewel een aan de FRITZ!Box aangesloten USB 3.0-opslagmedium zonder functiebeperkingen kan worden gebruikt, herkent de FRITZ!Box het opslagmedium slechts als USB 2.0-apparaat. In de gebruikersinterface wordt het opslagmedium onder "Home Network > USB Devices > Overview of Devices" met "Connection: USB 2.0" weergegeven.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 USB 3.0-mode inschakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "USB Devices".
 3. Klik op het tabblad "USB Settings".
 4. Schakel de optie "Power Mode USB 3.0" in voor de USB-poort die je gebruikt.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

  Belangrijk:Als de FRITZ!Box het USB-opslagmedium niet meer detecteert wanneer "Power Mode USB 3.0" is ingeschakeld, initialiseert het USB-opslagmedium zich niet correct als een USB 3.0-apparaat. Schakel in dit geval de optie "Green Mode USB 2.0" opnieuw in.

3 USB 3.0-kabel gebruiken

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je het USB 3.0-opslagmedium hebt verbonden met de FRITZ!Box via een USB-kabel:

 1. Gebruik een USB 3.0-kabel ("super speed") om het USB-opslagmedium te verbinden met een USB-poort van de FRITZ!Box. Als je andere USB-kabels gebruikt, kan het opslagmedium niet worden geïntegreerd als USB 3.0-apparaat.

4 USB-opslagmedium rechtstreeks aansluiten op de FRITZ!Box

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je het het USB-opslagmedium hebt verbonden met de FRITZ!Box via een USB-hub:

 1. Sluit het USB-opslagmedium bij wijze van test rechtstreeks (d.w.z. zonder USB-hub) aan op de FRITZ!Box.
 2. Als het USB-opslagmedium nu wel wordt gedetecteerd, dan is de USB-hub defect of de hub ondersteunt het aangesloten USB-opslagmedium niet.

  Opmerking:Conform de USB 3.0-specificatie levert de FRITZ!Box USB-apparaten in totaal maximaal 900 mA. Verbind apparaten die meer stroom nodig hebben via een USB-hub met eigen voeding (actieve USB-hub) met de FRITZ!Box.

5 USB-opslagmedium opnieuw opstarten

Sommige USB-opslagmedia kunnen alleen worden geïntegreerd als USB 3.0-apparaat, als je deze na het aansluiten op de FRITZ!Box opnieuw opstart.

 1. Start het USB-opslagmedium dat op de FRITZ!Box is aangesloten, opnieuw op.

6 Controleren of de computer het USB-opslagmedium herkent

Sommige USB -3.0-apparaten (bijvoorbeeld My Passport-harde schijven van Western Digital) initialiseren zichzelf niet correct als USB -3.0-apparaat en kunnen daarom door de FRITZ!Box niet als zodanig worden geïntegreerd. Controleer daarom of het USB-opslagmedium correct door je computer wordt herkend:

 1. Sluit het USB-opslagmedium bij wijze van test aan op de USB -3.0-poort van je computer.
 2. Als de computer het USB-opslagmedium ook niet als USB 3.0-apparaat herkent, is het USB-kabel defect of het opslagmedium initialiseert zichzelf niet correct als USB 3.0-apparaat. Neem in dit geval contact op met de fabrikant.