FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

Do Not Disturb configureren voor telefoons

Voor bepaalde telefoons kun je Do Not Disturb instellen in de FRITZ!Box. Met Do Not Disturb stel je in dat de telefoon op bepaalde tijden niet overgaat. Gemiste oproepen worden echter wel weergegeven in de oproeplijst van de FRITZ!Box.

Voorwaarden / Beperkingen

  • De functie Do Not Disturb kan niet worden gebruikt met IP-telefoons (bijvoorbeeld FRITZ!App Fon).
  • Interne oproepen en oproepen van "important persons" in je telefoonboek worden wel gesignaleerd, zelfs wanneer Do Not Disturb is ingeschakeld.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box configureren

  1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
  3. Klik op de knop "Edit" voor de betreffende telefoon.
  4. Klik op de tab "Do Not Disturb".
  5. Schakel Do Not Disturb in en definieer wanneer de telefoon niet moet overgaan.

    Opmerking:Meer informatie over de opties voor de instellingen vind je in de online-help van de FRITZ!Box (klik op het symbool "Help" ).

  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.