FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

Info-led licht voortdurend rood op

Met de rode Info-led signaleert de FRITZ!Box langdurige functiebeperkingen, atypisch gebruiksgedrag of andere dringende meldingen. De precieze oorzaak wordt weergegeven als melding op de pagina "Overview" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box en wordt weergegeven of herhaald tot de oorzaak is verholpen.

Afb.: Voorbeeld van een melding op de pagina "Overview" van de FRITZ!Box