FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

Toegang tot opslag (NAS) via FTP op internet

Als je de opslagfunctie (NAS) gebruikt, kun je toestaan dat FTP-clients, zoals Cyberduck, FileZilla of WinSCP, toegang hebben tot bepaalde inhoud van de opslag die is verbonden met de FRITZ!Box. Op die manier kun je vrienden en familie bijvoorbeeld internettoegang geven tot de foto's en video's van je laatste vakantie.

Opmerking:Je kunt ook gewoon een webbrowser gebruiken in plaats van een FTP-client voor veilige en gemakkelijke internettoegang tot FRITZ!NAS-inhoud.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De FRITZ!Box moet een publiek IPv4-adres of een IPv6-adres van de internetprovider verkrijgen.

  Belangrijk:Bij een internettoegang met DS-Lite-verbinding ("Dual Stack Lite") is de FRITZ!Box vanaf internet alleen via IPv6 bereikbaar. Wanneer DS-Lite actief is, dan wordt de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven op de pagina "Overview" onder "Connections" van de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Voorbereidingen

USB-opslagapparaat configureren voor gebruik als opslag (NAS)

MyFRITZ!-account configureren en domeinnaam bepalen

Met MyFRITZ! heb je altijd toegang tot de FRITZ!Box via internet, zelfs als de FRITZ!Box regelmatig een ander publiek IP-adres krijgt van de internetprovider:

Opmerking:Als je al een andere Dynamic DNS-service gebruikt, kun je ook deze service gebruiken in plaats van MyFRITZ!.

 1. Configureer in de FRITZ!Box een MyFRITZ!-account.
 2. Bepaal de MyFRITZ!-domeinnaam van de FRITZ!Box.

Internetverbinding permanent in stand houden

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op "Change connection settings".
 4. Schakel de optie "Maintain permanently (recommended for flat rates)" in.

  Belangrijk:Als de optie niet beschikbaar is, dan heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met internet.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box-gebruikers configureren

Voor internettoegang tot de FRITZ!Box moet je gebruikers instellen in de FRITZ!Box en ze toegangsrechten voor opslaginhoud (NAS) geven vanaf internet:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "FRITZ!Box Users" in het menu "System".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de gebruiker die internettoegang moet hebben tot de opslag (NAS),
  • of, als je nog geen gebruikers hebt geconfigureerd:
   • Klik op de knop "Add User" en voer in de betreffende velden een naam en een wachtwoord naar keuze in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "Access from the Internet allowed" in.
 5. Schakel de optie "Access to NAS contents" in.
 6. Klik op de knop "Add Directory".
 7. Schakel de optie "All storage available on the FRITZ!Box" in als de FRITZ!Box-gebruiker toegang krijgt tot alle opslag die beschikbaar is op de FRITZ!Box,
  • of, als de gebruiker alleen toegang krijgt tot bepaalde opslag of een bepaalde map:
   • Schakel de optie "Select folder" in.

   LET OP!Als je toegang verleent tot alle mappen, heeft de gebruiker toegang tot alle faxberichten, berichten op antwoordapparaten en alle onlineopslag die je hebt geconfigureerd.

 8. Ga naar de sectie "Directory" en geef de gebruiker lees- en schrijfmachtigingen voor de opslag.
 9. Klik op "OK".
 10. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Internettoegang tot opslag (NAS) instellen

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Permit Access" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "FRITZ!Box Services".
 4. Schakel de optie "Internet access to your storage media via FTP/FTPS enabled" in.
 5. Schakel de optie "Allow only secure FTP connections (FTPS)" alleen in als je wilt dat toegang vanaf internet altijd moet zijn versleuteld.

  Belangrijk:De software die je gebruikt voor internettoegang tot de opslag (bijvoorbeeld webbrowser, FTP-programma) moet ook FTPS ondersteunen. Neem contact op met de fabrikant van de software als je vragen hebt.

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Toegang tot opslag (NAS) vanaf internet

 1. Roep het adres ftp://[MyFRITZ!-domeinnaam van de FRITZ!Box] op in de FTP-client.

  Voorbeeld:
  ftp://pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net

 2. Als je wordt gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord, voer je de naam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die rechten heeft voor internettoegang tot FRITZ!NAS-inhoud.