FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

FRITZ!Repeater met Mesh Repeater verbinden (serieschakeling)

In het Mesh-netwerk kun je meerdere Mesh Repeaters achter elkaar schakelen. Een dergelijke serieschakeling maakt het mogelijk om je thuisnetwerk uit te breiden in een bepaalde richting via het Wi-Fi-bereik van een Mesh Repeater.

Je kunt je FRITZ!Repeater dus niet alleen met de FRITZ!Box (Mesh Master) verbinden, maar ook met een Mesh Repeater die je al hebt. Het maakt niet uit of deze Mesh Repeater nog een FRITZ!Repeater is, een FRITZ!Box of een FRITZ!Powerline-adapter.

In deze handleiding leggen we uit hoe je je nieuwe FRITZ!Repeater kunt verbinden met een Mesh Repeater die je al hebt.

Afb.: Voorbeeld van een draadloze serieschakeling (cascadering) met twee FRITZ!Repeaters

Voorwaarden / beperkingen

 • De al aanwezige Mesh Repeater is verbonden met de Mesh Master en wordt in het Mesh-overzicht weergegeven met het Mesh-pictogram .

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de nieuwe FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

2 FRITZ!Repeater met al aanwezige Mesh Repeater verbinden

 1. Plaats de nieuwe FRITZ!Repeater voor configuratie in buurt van de al aanwezige Mesh Repeater.
 2. Wacht gedurende ongeveer 1 minuut tot de "Power"-led en de "WLAN"-led van de nieuwe FRITZ!Repeater blijven branden of tot de "Connect"-led van de nieuwe FRITZ!Repeater langzamer knippert.
 3. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de "WPS"-knop of de "Connect"-knop van de nieuwe FRITZ!Repeater en laat de knop weer los. Nadat je de knop hebt losgelaten, begint de "WLAN"-led te knipperen of de "Connect"-led begint snel te knipperen.
 4. Binnen 2 minuten: Druk op de verbindingsknop van de al aanwezige Mesh Repeater en houd de knop gedurende de in de tabel aangegeven tijd ingedrukt:
  Mesh RepeaterVerbindingsknopDuur
  FRITZ!Box 7590, 7530, 6660, 6890, 6591Connect / WPSca. 1 seconde
  FRITZ!Box 7490, 7430, 6490WLAN WPSca. 6 seconden
  FRITZ!Box 7560WLANca. 6 seconden
  FRITZ!Box 7583, 7581, 4040, 4020, 3490WPSca. 1 seconde
  FRITZ!RepeaterConnect of WPSca. 1 seconde
  FRITZ!Powerline 1260EConnectca. 1 seconde
  FRITZ!Powerline 1240EWLAN - WPS
  Powerline - Security
  ca. 1 seconde
  FRITZ!Powerline 546E, 540EWLAN · WPSca. 1 seconde
 5. Zodra één of meer signaalsterkte-leds van de nieuwe FRITZ!Repeater blijven branden of nadat de led voor de verbindingskwaliteit groen is geworden, is de Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht.

3 FRITZ!Repeater in het Mesh-netwerk opnemen

 1. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de "WPS"-knop of de "Connect"-knop van de nieuwe FRITZ!Repeater en laat de knop weer los. Nadat je de knop hebt losgelaten, begint de "WLAN"-led te knipperen of de "Connect"-led begint snel te knipperen.
 2. Binnen 2 minuten: Druk op de "Connect/WPS"-knop van de Mesh Master en houd de knop gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt tot de "WLAN"-led begint te knipperen.
 3. Ca. 5 seconden nadat één of meer signaalsterkte-leds van de nieuwe FRITZ!Repeater blijven branden of nadat de led voor de verbindingskwaliteit groen is geworden, is de integratie in het Mesh-netwerk voltooid.

4 FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de nieuwe FRITZ!Repeater een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de al aanwezige Mesh Repeater hebben:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat afhankelijk van het model FRITZ!Repeater ten minste drie van de vijf signaalsterkte-leds branden of dat de led voor de verbindingskwaliteit groen is en niet oranje. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding Mesh Repeater optimaal plaatsen.