FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

Telefonie in de Mesh Repeater configureren

Alle telefoonnummers die zijn geconfigureerd in de Mesh Master, kun je automatisch overbrengen naar een FRITZ!Box die is geconfigureerd als Mesh Repeater. Je kunt de telefoonnummers dan gebruiken voor alle telefoons die zijn verbonden met de Mesh Repeater.

Tijdens de configuratie ontvangt de Mesh Repeater tot 20 internet- en vaste telefoonnummers van de Mesh Master. Als er in de Mesh Master nieuwe telefoonnummers worden geconfigureerd, worden deze automatisch overgebracht naar de Mesh Repeater.

Voorwaarden / beperkingen

 • Op de Mesh Master en de Mesh Repeater is FRITZ!OS 7 geïnstalleerd.

1 Telefonie inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Master op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Mesh" (of "Mesh Networking").
 3. Klik op het tabblad "Mesh Settings".
 4. Klik bij "Using Telephony in the Mesh" bij de betreffende Mesh Repeater op de link "Enable" en bevestig het uitvoeren ook bij de Mesh Master, als je hiernaar wordt gevraagd.

2 Gesprekken naar het buitenland en informatie-/servicenummers telefoonnummers mogelijk maken

Nadat in de Mesh de telefonie is geconfigureerd, zijn met de Mesh Repeater alleen oproepen naar binnenlandse telefoonnummers en alarmnummers mogelijk. Deze beveiligingsfunctie kun je uitschakelen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Master op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Klik in de sectie "Security" op de knop "Change Selection".
 5. Schakel de optie uit voor de Mesh Repeater die buitenlandse telefoonnummers en informatie-/servicenummers mag kiezen.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de Mesh Master, als je daarom wordt verzocht.

3 Telefoonboek van de Mesh Master gebruiken

Als je deze functie inschakelt, zijn alle telefoonboeken van de Mesh Master beschikbaar op de Mesh Repeater. In de Mesh Repeater kun je telefoonboekvermeldingen bewerken en nieuwe telefoonboeken aanmaken. Alle wijzigingen worden opgeslagen in de Mesh Master:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Repeater op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Mesh" (of "Mesh Networking").
 3. Klik op het tabblad "Mesh Settings".
 4. Schakel de optie "Use the telephone book of the Mesh Master" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Intern telefoneren

Als je intern wilt telefoneren, moet je op elke telefoon die met elke FRITZ!Box is verbonden, eerst een paging-oproep starten (**9). Door de paging-oproep worden de telefoons opgenomen in het interne telefoonboek van elke andere FRITZ!Box. Op een FRITZ!Fon worden de telefoons vervolgens ook weergegeven onder de toets "INT".

Opmerking:De interne telefoonnummers van de telefoonapparaten vind je in de gebruikersinterface van de betreffende FRITZ!Box onder "Telephone Book > Internal Numbers".

5 Functies die worden ondersteund door de Mesh Repeater

Met de Mesh Repeater kun je intern telefoneren en de functies CLIP (nummerweergave bij inkomende gesprekken) en CLIR (onderdrukken nummerweergave bij uitgaande gesprekken) gebruiken. Andere functies kunnen we niet garanderen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor oproep weigeren indien bezet (busy on busy), terugbellen indien bezet / geen gehoor. Daarnaast zijn fax- en gegevensverbindingen niet betrouwbaar.

Hoeveel gesprekken u kunt voeren, is afhankelijk van de Mesh Master. Afhankelijk van het model FRITZ!Box zijn er tussen twee en vier gesprekken tegelijk mogelijk. Elk gesprek dat wordt gevoerd via de Mesh Repeater telt voor de Mesh Master als internetgesprek met een IP-telefoon.

De Mesh Repeater fungeert niet als DECT-repeater. Daarom is het niet mogelijk om tijdens een gesprek vanuit het DECT-bereik van de Mesh Master over te schakelen naar het bereik van de Mesh Repeater of andersom. Je kunt een draadloze telefoon echter bij beide FRITZ!Boxen aanmelden en zo nodig handmatig het gewenste basisstation selecteren.

Opmerking: Als je DECT-repeater nodig hebt, kun je in plaats daarvan bijvoorbeeld een DECT_Repeater 100 gebruiken.