FRITZ!Box 7590 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7590 Service

Draadloze telefoon kan niet alle beltonen van de FRITZ!Box afspelen

Een draadloze telefoon van een andere fabrikant is geregistreerd bij de FRITZ!Box. Je kunt maximaal acht verschillende beltonen selecteren voor de telefoon in de FRITZ!Box-gebruikersinterface, maar de telefoon kan sommige beltonen niet afspelen.

Voorbeelden:
De telefoon gebruikt dezelfde beltoon voor de instellingen "Asia", "Andante" en "News".
Alleen de beltoon "Standard" kan worden gebruikt voor de telefoon. Als je een andere beltoon selecteert, hoor je een continu belsignaal of helemaal geen belsignaal.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Draadloze telefoon voldoet niet aan DECT-standaard

Je kunt maximaal acht verschillende beltonen voor draadloze telefoons selecteren in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Hoeveel en welke beltonen de telefoon daadwerkelijk kan gebruiken, hangt af van de telefoon zelf. Volgens de bepalingen van de DECT-standaard geeft de FRITZ!Box een bepaalde waarde door aan de telefoon in plaats van de geselecteerde beltoon. Hoe de telefoon deze waarde interpreteert en welke beltoon je dan hoort, wordt bepaald door de telefoon. In sommige gevallen kun je daarom alleen de beltoon "Standard" selecteren voor een bepaalde telefoon in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Als je een andere beltoon selecteert, hoor je alleen een continu belsignaal of helemaal geen belsignaal.

Beltonen testen

Met de beltoontest kun je controleren welke beltonen je telefoon kan afspelen:

  1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Cordless Telephones" in het menu "DECT".
  3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
  4. Klik op de tab "Ring Tones".
  5. Selecteer achtereenvolgens elke beltoon in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op de knop "Test" om elke beltoon te testen.